Nevěstinec býval ve středověku považován za mírumilovnou instituci, kde se předcházelo znásilněním

Pojem „znásilnění“ (francouzsky „viol“) se objevil až v 18. století. Předtím se tento termín používal ve Francii pro označení panny, která byla znásilněna či deflorována. Znásilnění byla ve středověku velmi častá, ale stížností bylo málo: strach z odvety, hanba pro rodinu atd.

Znásilnění páchali vesměs mladí muži. Ve skupinkách tito mladí měšťané zvaní „veselí muži“ takzvaně „lovili děvky“. Prosazování mužnosti často vedlo k výbuchu násilí, jehož výsledkem bylo znásilňování osamělých, slabých žen, které byly považovány za nečestné, popisuje Frédéric Mariez, autor francouzského webu Le Mouvement Matricient.

Prevence skupinového znásilnění

Ve snaze zabránit takovým excesům úřady podporovaly růst oficiální prostituce. Prostituce byla jakýmsi fenoménem veřejné bezpečnosti, který uspokojoval nejhlouběji zakořeněné pudy. Jak někteří lidé říkali: prostituce je nutné zlo. Prostitutky měly společenskou odpovědnost: bránit čest „stavovských“ žen (žen ctnostných) a bojovat proti cizoložství. Prostibulum (z latiny nevěstinec, hampejz) lze tedy vnímat jako mírumilovnou instituci, kde mladí lidé mírnili svou agresivitu.

Nevěstinec na La Rue Bouterie v Marseille, Francie. Zdroj: L. L. (Louis Lévy), Paris, société qui prend fin en 1922[1] – postcard, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27156922

Ženy bez manželů, ženy bez cti

Znásilněné ženy byly zřídkakdy mladé dívky, protože muž by byl přísně potrestán, nebo ženy z bohatých poměrů, protože to někdy mohlo být považováno za zločin. Častěji byly oběťmi svobodné ženy, vdovy nebo opuštěné manželky, ženy označované za nečestné, protože již nemají manžela (oceňován a uznáván byl pouze status manželky nebo matky).

Oběť byla ještě potrestána

Oběti často pocházely z chudých poměrů, byly služkami nebo manželkami dělníků, protože se obecně vědělo, že trest za jejich zneužití byl malý nebo dokonce žádný. Napadeným ženám se dostalo statusu „zneuctěny znásilněním“ a ztrácely svou čest (tzv. Fame Publica). Neprovdaná znásilněná žena tak měla potenciálně velký problém najít si manžela a ženu ve svazku obyčejně opustil manžel, uvádí Frédéric Mariez na webu Le Mouvement Matricient.

Zdroje: matricien.wordpress.com, cs.wiktionary.org, mujlife.cz

Náhledová fotografie: Znásilnění Proserpiny (The rape of Proserpine), kresba k herecké průpravě. Zdroj: https://www.britishmuseum.org/collection/object/P_1868-0808-6411, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=90007364

Přejít nahoru