Výzkumník UFO zachytil přelet neznámého objektu před Měsícem + VIDEO

Koneckonců – jen v samotné Mléčné dráze bylo objeveno na tisíce planet podobných Zemi, které jsou potenciálně obývané. S touto logikou je extrémně nepravděpodobné, že jsme jediným druhem obývajícím jednu z těchto planet. Nicméně, se vzrůstajícím počtem UFO zdokumentovaných pozorování a svědeckých výpovědí o existenci ET, přestává být tato otázka již kontroverzní.

Samozřejmě, že pozorování UFO nemusí nutně znamenat, že jde o ETV. Může jít o uměle vyrobený stroj u nás na Zemi imitující chování skutečných ETV.

Před několika dny vydal YT kanál SecureTeam10 vydal video upozorňující na neznámý létající objekt (UFO) pohybující se před kotoučem Měsíce. Video bylo pořízeno v observatoři v Ománu na Středním východě. SecureTeam10 je skupina odborníků, kteří se zabývají analyzováním videoklipů spojených s UFO. Výsledky své práce dávají na YT. Moderátor videa se snaží objektivně posoudit, že objekt mohl být skutečně od ETV, přes neznámý létající objekt (UFO) až po meteorit.

Moderátor uvádí, že můžeme vidět za objektem oblak kouře, a že celý objekt směřuje k Měsíci. Pro porovnání ukazuje, jak to vypadá, když před Měsícem přeletí normální komerční letadlo. Ze srovnání je patrné, že jde o něco jiného.

Jako vždy je zajímavé, že takový to záznam nevyvolal žádný ohlas v mainstream médiích. Ale právě možná je to tím, že jde o tak citlivé téma, že je jednodušší strčit hlavu do písku a tvářit se, že to není. To ovšem neznamená, že by lidé neměli zájem o tento typ obsahu. Pokud se už něco objeví, všimněte si výrazné proměny komentářů pod takovými články. Čím dál více přibývá komentářů lidí, kteří se jasně vymezují v otázce existence ET a jakékoliv další zesměšňování, nebo zlehčování této otázky odmítají.

Je to zjevně jedna z mála cest, jak docílit chtěného efektu finálního odhalení, ke kterému směřujeme. Je to patrné i ze skutečnosti, že nejpopulárnějším odtajněným dokumentem FBI je poznámka týkající se UFO havárie, k níž došlo v Novém Mexiku v roce 1947 (tzv. Incident v Roswellu). Tento dokument byl zobrazen více než milion krát, i když je dlouhý na jeden list papíru. Obsahuje informace o létajících talířích – téma, které nás všechny fascinuje.

I přes zvyšující se úroveň dostupnosti věrohodných svědků a důkazů, v podobě odtajněných vládních dokumentů, se snaží mainstreamová média a různé vládní organizace nás udržet ve tmě. Například v 01.2015 NASA zablokovala přístup k vysílání, kde se náhle objevil malý šedý objekt a pak zmizel. NASA nevydala žádné vysvětlující prohlášení zda se jedná o mimozemskou vesmírnou loď (ETV) nebo ne. Je to prostě UFO. Opět je to důkazem toho, že NASA cenzuruje vysílání a upravuje obrazy (video i fotografie), které posílá na veřejnost.

UFO a mimozemské (ET) jevy v posledních letech získaly na popularitě, zejména díky zákonu o svobodnému přístupu k informacím (FOIA). Nesčetné vládní agentury odtajnily ohromné množství dokumentů, které odhalují nejen existenci ET, ale i informace o tom, jak často jsou zaznamenány. I když nejste obeznámeni s těmito důkazy, přibývá čím dál více lidí, kteří jsou přesvědčeni o tom, že nejsme ve vesmíru sami.

Koneckonců – jen v samotné Mléčné dráze bylo objeveno na tisíce planet podobných Zemi, které jsou potenciálně obývané. S touto logikou je extrémně nepravděpodobné, že jsme jediným druhem obývajícím jednu z těchto planet. Nicméně, se vzrůstajícím počtem UFO zdokumentovaných pozorování a svědeckých výpovědí o existenci ET, přestává být tato otázka již kontroverzní.

Samozřejmě, že pozorování UFO nemusí nutně znamenat, že jde o ETV. Může jít o uměle vyrobený stroj u nás na Zemi imitující chování skutečných ETV.

Před několika dny vydal YT kanál SecureTeam10 vydal video upozorňující na neznámý létající objekt (UFO) pohybující se před kotoučem Měsíce. Video bylo pořízeno v observatoři v Ománu na Středním východě. SecureTeam10 je skupina odborníků, kteří se zabývají analyzováním videoklipů spojených s UFO. Výsledky své práce dávají na YT. Moderátor videa se snaží objektivně posoudit, že objekt mohl být skutečně od ETV, přes neznámý létající objekt (UFO) až po meteorit.

Moderátor uvádí, že můžeme vidět za objektem oblak kouře, a že celý objekt směřuje k Měsíci. Pro porovnání ukazuje, jak to vypadá, když před Měsícem přeletí normální komerční letadlo. Ze srovnání je patrné, že jde o něco jiného.

Jako vždy je zajímavé, že takový to záznam nevyvolal žádný ohlas v mainstream médiích. Ale právě možná je to tím, že jde o tak citlivé téma, že je jednodušší strčit hlavu do písku a tvářit se, že to není. To ovšem neznamená, že by lidé neměli zájem o tento typ obsahu. Pokud se už něco objeví, všimněte si výrazné proměny komentářů pod takovými články. Čím dál více přibývá komentářů lidí, kteří se jasně vymezují v otázce existence ET a jakékoliv další zesměšňování, nebo zlehčování této otázky odmítají.

Je to zjevně jedna z mála cest, jak docílit chtěného efektu finálního odhalení, ke kterému směřujeme. Je to patrné i ze skutečnosti, že nejpopulárnějším odtajněným dokumentem FBI je poznámka týkající se UFO havárie, k níž došlo v Novém Mexiku v roce 1947 (tzv. Incident v Roswellu). Tento dokument byl zobrazen více než milion krát, i když je dlouhý na jeden list papíru. Obsahuje informace o létajících talířích – téma, které nás všechny fascinuje.

I přes zvyšující se úroveň dostupnosti věrohodných svědků a důkazů, v podobě odtajněných vládních dokumentů, se snaží mainstreamová média a různé vládní organizace nás udržet ve tmě. Například v 01.2015 NASA zablokovala přístup k vysílání, kde se náhle objevil malý šedý objekt a pak zmizel. NASA nevydala žádné vysvětlující prohlášení zda se jedná o mimozemskou vesmírnou loď (ETV) nebo ne. Je to prostě UFO. Opět je to důkazem toho, že NASA cenzuruje vysílání a upravuje obrazy (video i fotografie), které posílá na veřejnost.

Dalším důkazem je třeba záznam z  09.07.2016. Jde o další video, které pochází z Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) ukazující objekt vstupující do zemské atmosféry následovaný okamžitým střihem. Opět nemůžeme s jistotou říci, zda se jedná o ETV, ale s jistotou lze říci, že šlo o UFO a že opět NASA opět přerušila živé (lživé?) vysílání. NASA se tak snažní zabránit veřejnosti, aby se dozvěděla více o existenci ET na naší planetě. Pro někoho může být stále otázku: Proč by to dělali? Proč by něco takového tajili a jak je možné, že nikdo z přímých svědků nevystoupí v médiích, vždyť by to byla senzace…?

Pokud si stále kladete tyto otázky a stále se vám vrací podobné myšlenky, jste jistě na dobré cestě uvidět mnohá zákoutí tajemství skrývající se pod nálepkou UFO nebo přesněji Exopolitika. Je ale třeba stále mít na paměti, že zatím většina lidí na ulicích, v tramvaji, autobuse, ve vaší práci … nepřemýšlí. Nikdo jim nedal důvod o tom přemýšlet a nebo se na něco takového vůbec naladit. Proto přímá konfrontace s takovým fenoménem by byla pro ně stále ještě velkým psychickým šokem. I pro mnohé lidi, kteří se dokáží alespoň nad daným tématem zastavit, je velmi obtížné si připustit, že jsme obětí jedné velké historické lži, která se táhne napříč staletími.

Naprosto zásadním problémem v otázce přítomnosti mimozemšťanů na naší planetě je otázka technologií, neboť je dost pravděpodobné, že jejich životní styl (životní styl ET) není založen na hodnotách komercionalismu a tržním hospodářství. Tedy principech, které umožňují globální ovládání lidí a svébytnou formu nevolnictví. Proto je s tímto fenoménem bytostně provázáno téma tzv. Volné energie. V momentě, kdy bude k dispozici technologie umožňující neomezený ekonomicky nekontrolovatelný přístup energie, začne se definitivně pyramidová (letadlová) hra spojená s penězi, krytými dluhem, hroutit jako domeček z karet. Dalším klíčovým problém jsou všechny formy fundamentalisticky založených náboženství, kam patří i ortodoxně stavěná věda. Proto je velice důležitá otevřená diskuse a komunikace těchto témat. Současně velmi důležitý tlak na státní instituce, aby zveřejnili utajované důkazní materiály a zejména dali k dispozici technologie, které byly získány z mimozemských vraků.

Počet lidí, kteří mají vysoký společenský kredit (civilní zaměstnanci státní správy, vojenský personál, astronauté, policisté, hasiči, lékaři, vědci… atd.) ochotných podat svědectví a nebo alespoň vážně diskutovat o tomto fenoménu, každým rokem přibývá. Příkladem může být třeba bývalý americký demokratický senátor Mike Gravel, který uvedl: „Něco se sleduje naši planetu. Děje se tak velmi opatrně, protože jsme velmi bojovná planeta.“.

Není to poprvé ani naposled, co se někdo komentoval fakt, že nejsme sami ve vesmíru a že mimozemšťané se na nás dívají. Tématem Odtajněných dokumentů se věnujeme v samostatném tématu  stejně tak osobním svědectvím.

Existují písemné důkazy i video záznamy, které potvrzují, že ET intervenovali v dobách pozemských válek. Mnoho vysoce postavených vojenských informátorů svědčili v této oblasti: „V jednom z případů během studené války v roce 1961 bylo pozorováno asi 50 ETV ve formaci létajících jižně od Ruska po celé Evropě. Nejvyšší velitel spojů byl velmi znepokojen a byl připraven stisknout tlačítko panického poplachu, když se objekty otočily a vrátily se zpět přes severní pól. Snažili se to tři roky vyšetřit. Došli s naprostou jistotou k závěru, že existují minimálně 4 mimozemské druhy, které navštěvují naši planetu po tisíce let. V posledních několika desetiletích se aktivita ET zvýšila zejména v souvislosti s využitím atomových bomb. ET jsou velmi znepokojeni tím, že bychom mohli jaderné zbraně opakovaně použít, neboť celý Vesmír je v jednotě. To co děláme my se netýká jenom nás, ale i ostatních bytostí. Mají obavu, že bychom mohli začít znovu používat atomové zbraně, což by bylo velmi špatné nejen pro nás ale zasáhlo by to negativně i je.“

Paul Hellyer, bývalý kanadský ministr obrany uvedl: „Ano, bylo tam několik havarovaných lodí a v nich těla. … Nejsme sami ve Vesmíru, jsou tu s námi už dlouhou dobu. … Je nespornou pravdou, že jsme byli navštíveni jinými bytostmi na naší planetě a že fenomén UFO/ET je skutečný.“

Doktor Edgar Mitchell (člen mise Apollo 14, šestý muž, který se procházel po Měsíci) mnohokrát zdůrazňoval, že osobně zpovídal důvěryhodné svědky Roswellského incidentu. Též zmínil, že měl v ruce písemné důkazy, které jednoznačně prokazují, že Americká vláda (a tedy i nejspíš jiné světové vlády) přítomnost mimozemšťanů na planetě Zemi tají.

Nedávno jsme zveřejnili překlady rozhovorů právě mezi Edgarem Mitchellem a Johnem Podestou. Existují další tuny dokumentů, které byly v posledních letech odtajněny, a které jasně ukazují, že ET život je naprosto reálný. Jeden dokument, který je zvláště pozoruhodný, je souborem z veřejného archivu FBI. Tento dokument přímo popisuje věci spojené s ET. Jako příklad uvádím dokument Oběžník 6751 – přísně tajné!

Je zřejmé, že je stále co objevovat. Že je tu stále ještě mnoho nevyřčeného a mnoho utajovaného. Též je třeba mít zcela na paměti, že mnoho pravdivých informací, které unikly (ať už záměrně nebo díky informátorům), je cíleně utopeno v balastu dezinformací a polopravd, které napomáhají mainstreamu v zesměšňování reality.

Jsem přesvědčen, že vše má svůj účel a hlubší důvod, proč se věci dějí způsobem, který právě nyní prožíváme ve společném snu. Jak jsem již uvedl výše, jistě v tom hraje i roli obrovský strach z neznáma. Strach z přiznání si, že jsme byli obelháni někým, kdo stojí takříkajíc za oponou – že v jistém slova smyslu jsme otroky systému, který pro nás byl zbudován podobně, jako je to vyjádřeno Hollywoodskými filmy: Matrix nebo Třinácté patro.

Nicméně mám za to, že velkým historickým omylem, že by vláda měla rozhodovat o osudech lidí – o tom, co budou nebo nebudou vědět. Je velkým omylem se stavět do role, kdy lidé slouží systému (vládě, státní administrativě, atd.) a nikoliv kdy systém slouží lidem. Ba co více se má přímo zodpovídat lidem, neboť jsme to my, kdo mu propůjčujeme energii, pozornost (a peníze).

Mám za to, že je naše právo žádat informace z vládních archivů, že je naše právo požadovat veřejné diskuse v hlavních mediích. Diskuse vedené lidmi, kteří skutečně o problematice něco vědí – mají své informátory. Jsme uprostřed procesu odhalení. Je jen na nás, jak jej uchopíme.

(zdroj: suenee.cz, foto: Z videa)

Přejít nahoru