Proč Noam Chomsky není nikdy pozván do hlavních zpravodajských relací?

Média hlavního proudu se naprosto bojí všeho, co by jim Chomsky mohl říct. V těch několika případech, kdy s ním novináři hlavního proudu udělali rozhovor, je pranýřoval za jejich neznalost. Chomsky představuje skutečný levicový pohled na věc. Ten je zcela neslučitelný s jakýmikoliv mainstreamovými zpravodajskými médii v USA.

zdroj

Přejít nahoru