Proč Josef Stalin na konci 2. světové války popravil milion vracejících se sovětských válečných zajatců?

Vydal rozkaz zakazující vzdát se (pokud nebyl zajat zraněný a v bezvědomí) a prohlásil, že vzdát se je zrada. Takže téměř všichni sovětští váleční zajatci byli podle sovětských zákonů automaticky zločinci a zrádci. Ostatně když byl zajat Stalinův vlastní syn, zřekl se ho a odmítl německou nabídku na výměnu zajatců. Jeho syn nakonec zemřel v zajateckém táboře.

Všichni navrátivší se sovětští váleční zajatci byli vyslýcháni NKVD, často brutálně, a poté byla většina z nich poslána do gulagů, aby byli za trest rehabilitováni a reindoktrinováni do sovětského systému a zbaveni všech kapitalistických tendencí, které mohli získat v zahraničí.

Čtěte také: Video Ukrajinců popravujících ruské válečné zajatce potvrdily New York Times autenticky (VIDEO 21 plus)

Ostatní, kteří převlékli kabát a bojovali po boku Němců nebo s nimi jinak kolaborovali (a bylo jich mnoho), nebo byli z toho podezřelí, byli popraveni.

Nešlo tedy jen o bezmyšlenkovitou brutalitu – i když i té bylo dost. Mnoho Sovětů skutečně převléklo kabát a bojovalo proti své zemi nebo jinak kolaborovalo s nepřítelem. To by v každé zemi bylo považováno za zradu. Rozdíl je v tom, že zatímco jiné země se spokojily s popravou nejvyšších zrádců a uvězněním ostatních, než vyhlásily amnestii pro zbytek a zametly to pod koberec, Sověti byli krvavější a důslednější.

zdroj

Přejít nahoru