Nebe je stav bytí. V závěru tohoto článku se nachází video, které je fascinující z té perspektivy, že je za hranicí náboženství, Ježíše či personifikace Boha. Ve věku 3 let chlapec jménem Colton zemřel poté, co mu prasklo slepé střevo a odešel na místo, které mnozí lidé nazývají „nebe“. Pak se znovu vrátil do našeho světa.

Mladý chlapec po svém úmrtí navštívil nebe! Viděl jsem tam Ježíše, popsal chlapec posmrtný život

Jak říká, viděl tam Ježíše, který sletěl k němu dolů a vzal ho přes světlo do takzvané „Trónové komnaty Boha“.

Tam potkal zesnulého dědečka svého otce, který mu vyprávěl o tom, jak kdysi spolu se svým vnukem farmařil. Setkal se také se svou nenarozenou sestrou.

Když o tom později řekl své matce, byla z toho nadmíru užaslá. Nebylo totiž možné, aby po probuzení měl všechny tyto informace, pokud by skutečně nedošlo k setkáním, o které zmínil.

Co se děje během klinické smrti?

To, co se stalo během chvil, kdy byl tento malý chlapec v klinické smrti, není náboženský zážitek. Jde o něco mimo naše smysly chápání.

Vaše okolí po smrti je odrazem vašeho vědomí během života.

Pokud například žijete v nábožensky založené domácnosti, obklopeni a konstantně v interakci s náboženskými symboly či osobami, pak se tyto myšlenky vryjí do vašeho vědomí a odrazí zpět k vám i po smrti. Vidíte to, v co věříte. Jste silnými tvořiteli, více než si myslíte.

Vědomí nekončí svou existenci poté, co fyzické tělo zemře. To, co bude následovat, závisí na vás. Mnozí lidé nevěří nebo nepochopí to, když zemřou. Platí to zvláště v případech, kdy jde o náhlou nebo násilnou smrt.

Pokračují tak ve svém běžném životě, protože jejich fyzická realita vyplývá v první řadě z jejich mentální projekce. Je fascinující, co uvedl Colton, že Bůh shromáždil známé a blízké osoby kolem něj, aby ho udržel klidným.

Mnozí lidé, kteří zemřeli a pak se vrátili zpět do života, potvrdili, že rodinní příslušníci je přivítali hned po smrti. Nacházeli se v prostředí, které jim bylo známé a příjemné.

Když pochopíme, že vše je v podstatě jedna energie, pak idea Boha jako osoby je jen projekce z našeho vlastního vědomí. Vědomí samotné je tvořeno touto energií.

Neexistuje nějaký její speciální stvořitel. Vše, co existuje, je touto energií. Ti z vás, kteří umíte anglicky, si můžete prohlédnout zmíněné fascinující video:

Závěr

Jelikož tento chlapec vyrůstal v rodině, kde jeho otec byl pastorem, čili někdo velmi napojen na myšlenku o Bohu, pak stejný proud vědomí pokračoval i po jeho smrti. Bylo to pro něj něco známo, kde se cítil bezpečně. My všichni jsme jedna a tatáž energie, která se projevuje v nekonečně a zároveň všichni jsme její tvůrci.

(KPa, skn.cz, Foto: skn.cz)

Komentáře