Stretnutie medzi európskou civilizáciou a islamom vstúpilo do ďalšieho štádia. Správy o vraždách v Európe už prichádzajú po hodinách. Za pár týždňov zrejme nastúpi cenzúra, ale zabíjať sa už neprestane.

Nie je na tom nič divné. Všetci, ktorí sa namáhali zistiť si aspoň základné fakty, vedeli už niekoľko rokov, že akonáhle sa moslimovia presunú do Európy v dostatočnom počte, začnú konať presne takto.

Občan očakáva, že sa konečne začne niečo diať a že európske vlády podniknú aspoň niečo na zaistenie bezpečnosti. Alebo aspoň, že prestanú podnikať kroky, ktoré situáciu ďalej zhoršujú. Ale je to očakávanie naivné. Posledné dni jednoznačne ukázali, že vládnuce elity sú s vývojom v zásade spokojné a nemienia na svojom konaní nič meniť.

Vládu, ktorá ohrozuje samotné fyzické prežitie vlastného národa, by mal logicky zmiesť výbuch ľudového hnevu. Revolúcia, masové demonštrácie, generálny štrajk, Majdan … Ale nič sa nedeje. Ľudia nadávajú, boja sa, ale ďalej chodia do práce a dodržiavajú zákony.

Tak by občan očakával, že vládne strany aspoň drvivo prehrajú budúce voľby. Lenže výskumy preferencií nenaznačujú ani to. Áno, k nejakému poklesu dochádza. Ale snáď okrem Rakúska je to všade len taký pokles, že ho v rámci vopred dohodnutých strán dokážu nahradiť.

Občan zatína päste v bezmocnom hneve a kladie si dve zásadné otázky. Prečo sú ľudia neschopní odporu? Čo môžem urobiť ja?

Z najrôznejších výskumov vieme, že súčasnú imigračnú politiku podporuje menej ako desatina obyvateľov (štát od štátu sa to líši, ale v zásade môžeme hovoriť o takto nízkych číslach). Lenže nezabúdajme, že je to tá desatina, v ktorej sú koncentrovaní špecialisti na manipuláciu verejnou mienkou – sociológovia, psychológovia, reklamní experti, public relations špecialisti, novinári, vysokoškolskí učitelia a ďalší. Niet teda divu, že dokážu neustále vymýšľať také príbehy, ktoré podstatnú časť spoločnosti presvedčia, že problém ešte nie je urgentný.

Počas posledných mesiacov sa tak vystriedali rôzne verzie príbehu.

  • Islam je v zásade rovnaký ako kresťanstvo. Integrácia imigrantov bude hladká.
  • Problémy existujú, ale sú to fakticky sociálne problémy. Keď daňovníci vynaložia dosť peňazí, bude to možné vyriešiť.
  • Áno, je rad faktov svedčiacich o tom, že moslimovia sa snažia Európanov vyvraždiť alebo zotročiť. Ale všetky tieto fakty sú vymyslené (tzv. hoaxy).
  • Priznávame, že k vraždám a znásilňovaniu dochádza, ale dopúšťa sa toho len malá časť moslimov žijúcich v Európe. Je to otázky psychických porúch, nie stretnutia civilizácií.
  • Zvyknite si na to. Vzhľadom k celkovému počtu Európanov sú počty obetí štatisticky nevýznamné.

Vlastne najviac šokujúce je na tom rýchlosť, s akou sa verzia príbehu mení. Každých pár mesiacov či dokonca týždňov platí niečo iné. A rysuje sa už verzie budúca. Tá bude hovoriť, že hlavným vinníkom je obeť, ktorá svojím správaním moslimov vyprovokovala. Raz tým, že nosila príliš krátku sukňu. Druhýkrát tým, že venčila psa. Tretíkrát tým, že zdržiavala v mieste, kde sa podáva alkohol. Po štvrtýkrát tým, že navštívila kresťanský kostol. Piatykrát tým, že neplatila daň miestnej islamskej komunite. Moslimovia tak budú stupňovať požiadavky a bezpečnostné aparáty európskych krajín sa v rámci prevencie útokov zamerajú na presadzovanie islamských pravidiel. To je niečo, čo sa už začalo diať.

Ale na konci toho nie je bezpečie. Aj keby všetci Európania konvertovali na islam, nezískajú tým možnosť vychádzať na ulicu bez strachu. Stačí sa pozrieť, ako často dochádza k atentátom a vraždám v čisto islamských krajinách.

Bitka o záchranu európskej civilizácie vstupuje do ďalšej fázy. A výsledok závisí od toho, či sa nájde dosť odhodlaných obrancov. Nie je to bitka na námestí, ale o ľudskú myseľ. Ľahko si totiž všimneme, že spoločnosť je rozdelená v zásade do troch skupín.

  • Vítači. Tí sú v podstate zmierení s vyvraždením pôvodných obyvateľov Európy (to som vysvetlil tu). Nemá zmysel strácať čas diskusiami s nimi.
  • Ľudia, ktorí chápu situáciu. Pre nich je typické, že sa nespoliehajú na informácie z niekoľkých mainstreamových kanálov a z vládnych vyhlásení. Spravidla dostávajú aj nejaké správy cez facebook, čítajú malé nezávislé servery, hovoria so známymi atď.
  • Ľudia, ktorí sú znepokojení či vystrašení (to musí byť v tejto dobe každý), ale sú odkázaní na štátnu televíziu či mainstreamové médiá, takže sa zakaždým nechajú ukolísať, že situácia je vlastne pod kontrolou.

Ak sa podarí otvoriť oči aj tej tretej skupine, povedie to k vytvoreniu väčšiny natoľko masívnej, že žiadny vládny aparát nebude schopný zabrániť výmene vlády a nebude schopný zabrániť tomu, že sa Európania postavia na odpor. A nie je dôvod pochybovať o tom, že prípadné stretnutie by bolo veľmi rýchle. Išlo by totiž o zrážku dvoch populácií úplne rozdielnej kvality. Kolonisti by potom nakoniec mohli byť radi za kultivovaný odsun.

(KPa, kv.sk, Foto: kv.sk)