Romové požadují kompenzaci za Holocaust

Na území bývalé Jugoslávie neexistuje takové popraviště z doby druhé světové války, na němž by nebyli zabiti i Romové. Ovšem Německo dosud nepřiznalo genocidu tohoto národa. Proto Mezinárodní romská unie (IRU) vystoupila s iniciativou, aby byla přiznána genocida vůči jejich předkům a vyplacena kompenzace.

Během druhé světové války na území bývalé Jugoslávie patřili Romové ke třem nejvíce stíhaným národům, po Srbech a Židech. V Evropě byl rozsah vyhlazování Romů ještě horší, jak řekl Sputniku zástupce Mezinárodní romské unie Jovan Damjanovic. Jejich počet tvoří přibližně 3,5 milionů.

„Německo nikdy nepřiznalo genocidu vůči zástupcům tohoto národa, a proto Mezinárodní romská unie chce dosáhnout oficiálního uznání. Najali jsme americké a švýcarské advokáty a také našeho advokáta Milana Vujina. Samozřejmě nemůžeme nikomu nic přikázat, ale můžeme zákonnou cestou bojovat za naše práva a za přiznání našich obětí. Uděláme vše pro to, aby u Mezinárodního soudu bylo potvrzeno, jaké oběti přinesl náš národ a že také musíme dostat kompenzaci, stejně jako Srbové a Židé”, uvádí Damjanovic.
Dodal, že zatím přesně neví, co se stalo s majetkem zabitých Romů, které oloupili nacisté.

„Měli jsme domy i pozemky, ale naším největším bohatstvím bylo zlato. Naši advokáti už provedli určité vyšetřování. Podle jejich slov naše zlato zůstalo ve Vatikánu a ve švýcarských bankách. Všechno bude naprosto jasné, až proběhne soudní řízení”, říká Damjanovic.

„Etika a morálka nás zavazují k tomu, abychom projevili úctu těm, kdo bránil náš stát společně se srbským národem. Mezi Romy je mnoho hrdinů Jugoslávie. Je to i spolubojovník Tita, první předseda Světové romské asociace Slobodan Berberski. Můžeme připomenout i osobního kurýra generálplukovníka Jugoslávské lidové armády Koca Popovice Roma Bozidara Katice Kaleho. Jeho matka byla oběšena ve městě Obrenovac za to, že nechtěla prozradit srbské vlastence. Doufám, že naše iniciativa přinese výsledky v zájmu romského společenství”, říká Damjanovic.

(KPa, Sputnik, Foto: Sputnik)

Přejít nahoru