Kontrola nad zpravodajskými médii je jedním nástrojů a klíčových charakteristických rysů totalitních vlád. Naproti tomu hlavním důvodem, proč ten experiment zvaný Spojené státy vydržel tak dlouho v relativní svobodě je důsledkem zachování svobody slova (a tisku) prostřednictvím Prvního dodatku Americké ústavy.

Pro případ, že byste to zatím ještě nečetli, je zde text:

Kongres nepřijme žádný zákon týkající se zřízení nějakého náboženství, nebo zákazu jeho svobodného praktikování; nebo omezující svobodu slova nebo tisku; nebo právo lidu mírumilovně se shromažďovat a podávat petice Vládě k nápravě jejich stížností.

Nikdo v tom nevidím výjimky pro „konspirační teorie“, ale ústavní učenec Barack Obama má zjevně alternativní interpretaci.

Pokud by se nám vzala svoboda slova, tak bychom se nechali jako tupé a němé stádo vést jako ovce na porážku. (George Washington)

Jak hlásí AFP:

Pittsburgh (AFP) – Prezident Barack Obama ve čtvrtek proklínal mediální prostředí „divokého, divokého západu“ kvůli tomu, že poskytuje širokou platformu konspiračním teoretikům a tato široká platforma ničí společnou základnu k debatě.

Vzpomínajíc na dávné dny, kdy tři televizní kanály vysílaly na faktech založené zprávy, kterým většina lidí věřila, říkal Obama, že demokracie potřebuje, aby lidé byli schopni oddělit lži a překrucování.

„Budeme na tomto divokém-divokém-divokém západě informačních toků muset znovu vybudovat nějaký druh kurátské funkce, se kterou budou lidé souhlasit,“ řekl Obama na inovativní konferenci v Pittsburghu.

„Bude, myslím, muset fungovat něco na způsob filtru, kterým budeme moci vytřídit informace, které projdou testem určité základní pravdivosti, od těch, které se musí skartovat, protože nemají podklad v čemkoliv, co se opravdu děje ve světě,“ dodal Obama.

„Těžko se to dá provést, myslím si ale, že to bude nezbytné a že to bude možné,“ dodal.

„Odpovědí není jasně cenzura, ale vytvoření takových míst, kde lidé mohou říci, ‚tohle je spolehlivé‘ a lze pořád ještě bezpečně argumentovat o těchto faktech a o tom, co by se s tím mělo dělat.“

Výše uvedené by snad mohlo při povrchním pohledu lidem s nulovou schopností kritického myšlení znít dobře, ale i ta nejelementárnější analýza odhalí, že to je jasně nebezpečný útok na svobodu slova, a tím to také je. Zaměřme se na pár věcí, které řekl, s větší detailností.

Mediální prostředí popsal jako „divoký, divoký západ.“ Zní to jako nějaké prostředí, v němž mohou lidé svobodně říkat, publikovat nebo zaznamenávat, cokoliv chtějí, ať se děje, co se děje. Což mi připadá, že je právě v souladu s prvním dodatkem.

Řekl, že je zapotřebí „něco na způsob filtru, kterým budeme moci vytřídit informace, které projdou testem určité základní pravdivosti, od těch, které se musí skartovat.“ To zní při povrchním pohledu dobře, protože, konec konců, kdo by nechtěl pravdu? Problém ale spočívá v tom, že vlády mohou lhát a o věcech monumentální důležitosti také celou dobu lžou. Vezměme si např. Iráckou válku. Jak jsem už diskutovat v srpnovém článku, Zpochybňování zdraví Hillary není konspirační teorie:

Samozřejmě, že New York Times, kdyby mohl napravovat názory těch, kdo protlačují konspirační teorie, tak by jásal, kdyby to nebylo tak smutné. Např. sám tento list neprojevil vůbec žádné zábrany, když šlo o prosazování konspirací americké vlády o Iráku, když se chystal nejnelidštější, nejzbytečnější a nejzkázonosnější kiks v americké historii. Tento list byl ve skutečnosti nakonec sám tak ztrapněn svým vlastním jednáním, že v roce 2004 vydal prohlášení nazvané: OD REDAKTORŮ; Times a Irák.

Mezitím miliony lidí na tom „divokém západě“ projevovaly názory, křičeli a ječeli, že vláda veřejnost ohledně Iráku oblbuje, aby se šlo do války. Tak, kdo měl pravdu, New York Times nebo ten divoký, divoký západ?

Kdyby to šlo podle Obamy, tak by ti lidé, co tvrdili, že veřejnost se oblbuje, aby se šlo do Irácké války, museli být zavrženi jako „konspirační teoretici,“ kteří nestojí za to, aby se jim věnovala pozornost, jelikož odmítli souhlasit s vládními „fakty“. Obama se svým postojem očividně došel až na kluzký svah sklouznutí k autoritářství už hodně daleko, až se člověk musí ptát, proč mu to vůbec stálo zato se něčeho takového opovážit.

Podle mého názoru zrovna teď na samém vrcholku americké stínové vlády propadají naprosté panice kvůli skutečnosti, že veřejnost už korporátním médiím nebaští tu propagandu. Tak se zase vraťme k něčemu, co jsem napsal v článku, Zpochybňování zdraví Hillary není konspirační teorie:

Podívám-li se na dosavadní prostředí během roku 2016, vidím vynořující se projevy toho, že alternativní média nakonec začínají přebírat odkaz mainstreamových médií, co se týče dopadu a vlivu. Média mainstreamu (na rozdíl od Johna McCaina v roce 2008) se rozhodla, že zdraví Hillary Clinton nemá žádnou závažnost a rozhodla se nezabývat se jím. Mnozí v alternativních médiích zaujali odlišný postoj a kvůli desítky let se táhnoucí neschopnosti médií mainstreamu informovat americkou veřejnost, vytáhla alternativní média tuto záležitost až na vrcholek zpravodajského cyklu. Taková je jejich moc.

To je neuvěřitelně ohromný úspěch a média mainstreamu intuitivně vědí, co to znamená. Znamená to naprostou ztrátu legitimity, prestiže a moci. A to vše samozřejmě velice zaslouženě.

Takže tu máme závěr. Rok 2016 představuje skutečné začátek toho, co bych nazval Mediální válkou. Teď už jsou alternativní média schopná být tahounem cyklu zpráv. Média mainstreamu teď už nemají na výběr než vracet úder a údery vracet budou. Údery budou vracet špinavě. Začne to vypadat velice ošklivě, ale do té doby, než sedne prach, si myslím, že po většině mainstreamových médií zůstane jen skořápka jejich bývalého já.

Nečekal jsem, že to bude až tak ošklivé, že se prezident těch Spojených států propůjčí, aby takto veřejně a radikálně prosazoval omezování svobody slova, ale máme to tu.

Udělejme si závěry z prozkoumání další části jeho řeči, kde konstatuje: „Odpovědí není jasně cenzura, ale vytvoření takových míst, kde lidé mohou říci, ‚tohle je spolehlivé‘ a lze pořád ještě bezpečně argumentovat o těchto faktech a o tom, co by se s tím mělo dělat.“

A komu přesně by se údajně měla udělat ta moc vytvářet taková místa a ověřovat věci jako faktické? My víme, že vláda pořád lže, ovšem když lžou, tak tyto lži prezentují jako fakta. A je povinností lidí, aby se rozhodli čemu věřit a čemu nevěřit. To není práce vlády ani nikoho jiného.

Ano, je pravda, že na internetu je neuvěřitelná spousta nesmyslů, ale i tak to zvládáme. Vypadá to, že to, co se děje s Obamou, není ani tak pokus zastřeně obviňovat alternativní média ze vzestupu Trumpismu jako hlavního viníka, nýbrž že jde o jeho politiku hýčkání oligarchů. Je to projev ubohého zoufalství chlapa, co úplně a naprosto opustil americkou veřejnost, aby posluhoval bohatým a mocným. Je to ohavný projev exekutivy, která se není schopná vyrovnat se spravedlivým hněvem veřejnosti, která se cítí být jím zrazena. Povolná, přikrášlující a čistě propagandistická média by určitě Obamovi umožnila, aby se cítil daleko lépe nad svým ubohým odkazem, ale jen proto, aby se mu to povedlo, bych se my neměli vzdát prvního dodatku.

(VVa / ac24.cz / Evan El-Amin / Shutterstock.com)