Prokurátorka Mezinárodního trestního soudu (MTS) Fatu Bensuda sdělila, že důkazy, kterými dnes disponuje soud, umožňují učinit předpoklad, že CIA a američtí vojáci týrali v Afghánistánu vězně a páchali u výslechu další válečné zločiny.

„Informace, kterými dnes disponujeme, poskytují oprávněné důvody pro předpoklad, že během výslechu vězňů požívali příslušníci americké armády a americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) způsobů, jež jsou podle mínění komise válečnými zločiny, včetně týrání, krutého zacházení, urážek osobní důstojnosti a násilí,“ řekla prokurátorka ve výroční zprávě o předběžném vyšetřování.

V zprávě se rovněž praví o eventuálních válečných zločinech spáchaných americkými vojáky v období 1. května 2003 — 31. prosince 2014 proti přinejmenším 61 lidem. Přitom bylo upřesněno, že větší část zločinů mohla být spáchaná v letech 2003-2004. Bensuda uvádí ve své zprávě údaje o eventuálních válečných zločinech CIA.

Praví se v ní, že příslušníci CIA zřejmě týrali, krutě se zacházeli a uráželi 27 vězňů zatčených na území Afghánistánu a také jiných členských států MTS (a sice Polska, Rumunska a Litvy) v období prosinec 2002-březen 2008. Stejně jako v případě s americkými vojáky datuje MTS většinu předpokládaných zločinů léty 2003-2004.

„Tyto předpokládané zločiny nespočívaly jen v špatném zacházení s několika jednotlivci. Byla to spíš součást schválených metod výslechu s cílem získání od zatčených „hodnověrných výzvědných údajů,“ praví se v zprávě, která zdůrazňuje, že uplatnění těchto metod bylo později zrušeno.

(KPa, skn.cz, Foto: Shutterstock)