Členové brněnských vojenských klubů se rozhodli přemalovat Růžový tank kontroverzního umělce Davida Černého na původní zelenou barvu, v níž osvobodil Česko od fašismu.

„Naše reakce na pokus o překrucování historie a zneuctění památky padlých přišla ihned, jakmile se tato naše národní hanba dostala do našeho dosahu,“ řekl Sputniku Dan Urbánek, účastník akce a vedoucí sekce vojenské historie společnosti Renata z.s.

Členové vašeho spolku se rozhodli, že přebarví Růžový tank, který byl vystaven v Brně, do původní zelené barvy. Co vás k tomu vedlo?

Nebyli to členové naší organizace, ale členové z několika různých klubů. K nápadu nás přivedl trvající hanebný stav našeho významného pomníku.

Naším cílem bylo připomenout, že uvedený růžový tank byl a i nadále je pomníkem 140 tisíc padlých sovětských vojáků. A chtěli jsme upozornit na to, že zcela jistě by se nikomu nelíbilo, kdyby pomník po jeho blízkém někdo dehonestoval jakýmkoliv způsobem, stejně tak jako se zcela jistě nelíbí nedůstojná úprava pomníku-tanku všem pozůstalým po zmíněných padlých.

Tento válečný tank byl věnován všem našim občanům jako pomník padlých a připomínka osvobození. A my jako občané bychom rádi opět měli důstojnou památku na padlé osvoboditele.

Sovětský tank číslo 23 byl natřen narůžovo před 25 lety, proč váš spolek reagoval právě teď na toto „umělecké dílo“?

Tank byl „uklizen“ do vojenského muzea Lešany, kde byl bedlivě střežen. Ne proto, že by mu někdo něco mohl udělat, ale hlavně proto, že byla a i nyní je známa výrazná nechuť většiny obyvatelstva k znetvoření památníku a opakovaně je vyjadřován zájem o uvedení do původního stavu.

Tak jako v Čechách není vůle připomínat historické skutečnosti podle pravdy — např. oslavy osvobození, tak my zde na Moravě se naopak snažíme ukazovat a připomínat historii takovou, jaká opravdu byla.

Naše reakce na pokus o překrucování historie a zneuctění památky padlých přišla ihned, jakmile se tato naše národní hanba dostala do našeho dosahu.

Jak na vaší akci reagovali kolemjdoucí? Podporovali váš čin?

Sami jsme pouze zahájili akci. Poté již, i když bychom rádi pokračovali, to nebylo možné, protože o přiložení ruky k dílu byl takový zájem z řad obyvatel, že na nás již nezbyly štětce ani barva.

A právě souhlas, zapojení a podpora občanů nám dávají za pravdu. Rozhodně v tom nejsme sami, i nezájemci o historii vidí každodenní postupnou snahu o „úpravu“ historických faktů. A jak je vidět naštěstí ne všichni tomuto podléhají, ne všichni se nechávají zmanipulovat.

A jak reagovala policie? Měla pro váš krok pochopení?

Policie jednala v mezích zákona. Bohužel pochopení u policie dnes nikdo hledat nemůže. Policie pouze dělá svoji práci bez ohledu na správnost nebo logiku či sympatie.
Skutečně jsou v České republice zapomínány oběti Rudé armády, která osvobodila naší vlast?

V České republice oběti Rudé armády zapomínány nejsou — občany, pamětníky, znalci historie. Státními orgány, veřejnými činiteli, politiky ano, protože Rudá armáda není již několik let v politickém kurzu.

Jasným dokladem toho může být například počet a zaměření filmů, počet oficiálních pietních vystoupení, počet a druh veřejných akcí, mediální podpora a ohlasy akcí — k výročí osvobození a ukončení války. Je to vinou evropské a světové politické atmosféry, takže toto téma je našimi úředníky odmítnuto, nebo alespoň nepodporováno.

Zároveň je to vinou zkostnatělého, nevstřícného a snad i nechápajícího přístupu ruské strany. Každoročně ambasáda USA poskytuje nemalé finanční prostředky na obnovu pomníků, pořádání pietních akcí a propagaci svého podílu na ukončení války. A co dělá ten, který ve skutečnosti válku vyhrál, ukončil? Nic. A podle toho to také vypadá.

Neobáváte se, že vás stoupenci dnešních pořádků zažalují? Třeba za znevážení „uměleckého díla“.

Neobáváme, náš postoj byl vyjádřením občanského názoru což je základem demokratické společnosti. A v té se přece nacházíme. Nebo ne?

Navíc nebyla způsobena žádná vyčíslitelná škoda ani jiná újma komukoliv.

Čím se váš vojenský spolek zabývá? Kdy vznikl a jaké akce pořádáte?

Já jsem vedoucím spolku, který se zabývá především pořádáním vojensko-historických akcí z období 1.světové a 2.světové války. Jako první v Českých zemích jsme začali s připomínáním účasti ruské armády v bitvě u Slavkova již v roce 1993 a následně jsme vytvořili první ruskou historickou jednotku, následně od roku 1996 jsme založili tradici vzpomínkových oslav osvobození města Brna Rudou armádou. A od této doby organizujeme tyto oslavy bez přerušení dodnes.

Pokaždé tak v dubnu Brno a jeho široké okolí osvobozují rudoarmějci s hvězdičkou na čepici a s jasným posláním připomenout, kdo nás v roce 1945 skutečně osvobodil.

Dále se zabýváme historií Velké války, kdy připomínáme slavnou Brusilovovu ofenzívu a neméně slavnou Rakousko-Uherskou armádu.

(KPa, Sputnik, Foto: Shutterstock)