Polské ministerstvo zahraničních věcí reagovalo na sankce ze strany EU

Poľské ministerstvo zahraničia vyhlásilo, že “vzalo na vedomie rozhodnutie Eurokomisie” o začatí sankčnej procedúry zo strany EÚ, informuje RT s odkazom na vyhlásenie ministerstva.

“Ministerstvo zahraničia vzalo na vedomie rozhodnutie Eurokomisie o začatí procedúry sankcií za nesplnenie záväzkov členskej krajiny. Potvrdzujeme znova, že sme ochotní poskytnúť Eurokomisii dôkladnú odpoveď,” píše sa vo vyhlásení zverejnenom na portáli televízie.

Poľské MZV tiež priznalo, že “úloha súdnych predsedov v poľskom súdnictve má prevažne administratívnu povahu a ich aktivity nemajú vplyv na právne postavenie strán.”

“Práve sudcovia sa venujú konkrétnym veciam a vždy riešia dôležité procedurálne otázky. Viac než to, aj naďalej platia všetky procesné záruky a prostriedky právnej ochrany,” dodalo MZV.

Prvý podpredseda Eurokomisia Frans Timmermans predtým vyhlásil, že Eurokomisia je pripravená na začatie sankčné procedúry, ktorá má za cieľ zabrániť Poľsku v porušení legislatívy EÚ, akonáhle bude zverejnená novela zákona o činnosti všeobecných súdov. Európska komisia tiež varovala poľskú vládu, že začne procedúru zbavenia krajiny hlasovacieho práva v Rade EÚ, ak Varšava odvolá alebo prepustí sudcu Najvyššieho súdu.

Timmermans tiež vyhlásil, že Eurokomisia zaslala poľským úradom oficiálne odporúčania, ktoré poskytuje Varšave jeden mesiac na odstránenie všetkých porušení.

(KPa, hs.sk, Foto: Shutterstock)

Přejít nahoru