Maďarská vláda neustúpi v otázke migračných kvót a tento postoj dala jasne najavo aj v liste adresovanom Európskej komisii, informoval dnes v Budapešti štátny tajomník ministerstva spravodlivosti zodpovedný za medzinárodnú justičnú spoluprácu a za spoluprácu s Európskou úniou Krisztián Kecsmár.

Predstaviteľ maďarskej vlády podľa agentúry MTI pripomenul, že Maďarsko na Súdnom dvore EÚ napadlo rozhodnutie EK o prerozdeľovaní migrantov.

“V tomto spore začiatkom septembra padne rozhodnutie, preto je sporné, prečo Brusel začal právne konanie voči Maďarsku za nesplnenie povinnosti relokovať migrantov bez toho, aby počkal na verdikt súdu,” dodal Kecsmár.

Maďarská vláda v liste, v ktorom reaguje na právne konanie, vytýka EK používanie dvojakého metra, ale aj uplatnenie nezvyčajne krátkeho termínu určeného na odpoveď členskej krajiny.

V utorok 13. júna v rámci trinástej správy o relokáciách a presídľovaní migrantov EK oznámila, že začne právne konanie vo veci nesplnenia povinnosti voči Českej republike, Maďarsku a Poľsku za to, že doteraz nepodnikli žiadne kroky.

EK už predtým, v dvanástej správe o relokáciách zo 16. mája, oznámila, že tie členské štáty, ktoré takmer rok nikoho neprijali a ani nedali k dispozícii nové miesta pre migrantov, porušujú svoje povinnosti a mali by okamžite urobiť nápravu už v priebehu nasledujúceho mesiaca.

Maďarsko podalo žalobu vlani 3. decembra, deň po tom, ako tak urobilo aj Slovensko. Maďarský parlament 17. novembra 2016 schválil návrh zákona zaväzujúci vládu, aby sa obrátila na Súdny dvor EÚ a iniciovala zrušenie právnej normy Únie o povinnom prerozdeľovaní utečencov na základe kvót.

(KPa, hs.sk, Foto: Shutterstock)

Komentáře