Odborníci o předpovědi, která nás může vyděsit: “Vliv islámu v Evropě poroste!”

Odborníci z amerického Pew Research Center předložili tři varianty prognózy změn ohledně velikosti muslimské populace v Evropě v roce 2050.

Podle odborníků se ve všech variantách procento praktikujících muslimů, obyvatel Starého světa výrazně zvýší. Zároveň se odborníci se domnívají, že bez migrace čeká Evropu ještě rychlejší tempo stárnutí populace a pokles celkového počtu obyvatel.

V posledních letech se výrazně zvýšil příliv migrantů do Evropy, který se nazývá „migrační krizí“  let 2015-2016. Značná část přicházejících do Starého světa vyznává islám. V této souvislosti nevládní odborníci z výzkumného centra amerického Pew Research Center předpověděli růst muslimských obyvatel do roku 2050. Analyzovali potenciální dynamiku muslimské populace 28 členských států Evropské unie, včetně Norska a Švýcarska.

Odborníci Pew Research Center dpředložili tři možné scénáře muslimského populačního růstu. První z nich je založen na takzvané „nulové migraci“ do zemí Starého světa v budoucnosti, to znamená, že proud muslimských přistěhovalců do evropských zemí náhle klesne na velmi malé číslo. V tomto případě, odborníci se domnívají, že podíl muslimů v populaci v Evropě zvýši na 7,4% do roku 2050.

Nárůst počtu migrantů, kteří praktikují islám, je podle vědců nevyhnutelný, dokonce i s „nulovou migrací“ jako celku, neboť jsou mladší, než lidé vyznávající jiné náboženství (průměrný věk evropského muslima je dnes o 13 let nižší, než evropského křesťana), kromě toho muslimky v průměru porodí více, než jedno dítě.

Druhý scénář, předložený Pew Research Center, předpokládá, že intenzivní tok migrace do Evropy, který výzkumní pracovníci pozorovali v 2015-2016, opět klesne na úroveň 2013-2014. Pak bude počet praktikujících muslimů v roce 2050 činit 11,2% obyvatel Starého světa.

Třetí scénář předpokládá vysokou míru migrace z muslimských zemí i nadále, a pak z celkového počtu obyvatel Evropy bude 14,% muslimů.

Podle statistik v polovině roku 2016 tvořili muslimové 4,9% z celkového počtu obyvatel Evropy, což bylo o 19,5 miliónu (nebo 3,8%) více než v roce 2010. Obecně výzkumníci Pew Research Center předpokládají, že bez migrace čeká obyvatele Evropy výrazný pokles kvůli klesající porodnosti a rychlejšímu stárnutím populace. Při „střední“ prognóze migrace muslimů, zůstane populace Starého světa stabilní, zatímco u třetího scénáře se celkový počet obyvatel zemí EU, stejně jako Švýcarska a Norska bude zvyšovat, i když jen mírně.

Ve zprávě se také uvádí, že se muslimská populace v Evropě v letech 2010 až 2016 zvyšuje výrazně, jak kvůli migrantům, tak vzhledem k narození nových dětí v muslimských rodinách. Poznamenali, že tato náboženská skupina je poměrně stabilní. Během této doby, pouze 160 tisíc lidí muslimské víry opustilo toto náboženství ve prospěch jiného vyznání nebo se stanli ateisté.

Výzkumníci také poukázali na to, že míra vlivu muslimů v každé zemi v samotné Evropě je podstatně odlišná. Takže se předpokládá, že při „intenzivním“ růstu migrace, bude podíl muslimů v Německu v roce 2050 činit 20% z celkové populace (uprostřed roku 2016 to bylo asi 6%). Důvodem je liberální politika vůči migrantům, kterou v posledních letech uskutečňovaly německé orgány. Při „střední” prognóze toto číslo do roku 2050 dosáhne 11% a v případě „nulové migrace” pak 9%.

Kromě toho se vědci domnívají, že Švédsko očekává velmi vážné zvýšení podílu muslimů. Za předpokladu, že úplného zastavení příchodu nových lidí, kteří se hlásí k tomuto náboženství, v roce 2050 bude tento poměr 11%, při „střední“ variantě – 21%, a v případě, že míra migrace zůstane na úrovni 2015-2016 – až 31%!  Nyní tvoří muslimové 8% populace této země.

Třetí země, kde počet muslimů podle odhadů Pew Research Center bude vážně narůstat, bude Francie. Podle scénáře bude v roce 2050 na 12,7%, 17% nebo 18% věřících v Alláha. V této zemi, jak říkají odborníci, je situace komplikována skutečností, že v současnosti existuje mnoho muslimských teenagerů, kteří se stanou rodiči v blízké budoucnosti.

Bezvýznamný nárůst vyznávajících nejmladší monoteistické náboženství očekávájí u Polska (s „nulovým“ scénářem, podíl muslimů v zemi klesne na 0,1% s tím, že „střední“ a „nejvyšší“ – poroste o 0,2%), v Litvě (o 0,1% 0,2% a 0,2%), stejně jako na Slovensku (0,1%, 0,6% a 0,7%).

Odborníci uvedli, že přesná předpověď je obtížná, protože za prvé, míra migrace závisí nejen na politických a ekonomických podmínkách v zemích, odkud spěchají přistěhovalci, kteří hledají lepší život, ale také na tom, jak se změní politika států vůči migrantům a sociální podmínky v rámci Evropské unie.

Dalším faktorem, který může vést k významným úpravám prognózy, zůstává počet přistěhovalců, kteří v blízké budoucnosti obdrží legální status v zemích Starého světa.

Jak ukazují statistiky, od roku 2010 do roku 2016 přijelo do Evropy 3,7 milionu muslimských migrantů, avšak pouze 2,5 milionu z nich má v současné době legální status. Přibližně 1,3 milionu lidí čeká na rozhodnutí o udělení statutu uprchlíka. Výzkumníci Pew Research Center, na základě dostupných statistických údajů vydávání těchto dokumentů poukázali na to, zdá se, že téměř milionu lidí z muslimskou vírou bude odepřeno postavení legálních azylantů.

Co se týče „dárcovských“ zemí muslimského obyvatelstva v Evropě, drží si Sýrie stále první místo. Od roku 2010 do roku 2016 pocházelo z této země 710 tisíc lidí, z toho 91% muslimů. Na druhém místě je Afghánistán, odkud se za šest let přesunulo 180 tisíc lidí, na třetím místě je Irák, ze kterého přišlo asi 150 tisíc lidí. Ohromný počet návštěvníků z těchto států uprchl před dopady pokračujících vojenských konfliktů. Značný počet přistěhovalců také pochází z Maroka, Bangladéše a Íránu.

Materiály studie uvádějí, že v evropských zemích existuje značný počet tří skupin lidí, kteří vyznávají islám: sunnité, šíité a salafisté. Někteří z nich tvrdí, že jejich náboženství ve velmi malé míře určuje jejich každodenní životní styl, zatímco jiní říkají, že jejich každodenní život je téměř zcela určen normami šaría. Avšak procento obou skupin nebylo zahrnuto do výzkumného úkolu.

Pokud jde o migranty, kteří vyznávají jiné náboženství, po muslimech je druhé místo drženo křesťany. Od roku 2010 do roku 2016 se 1,9 milionu lidí, kteří se hlásili křesťanství, přestěhovalo k trvalému pobytu do států Starého světa. Potom následovali ateisté: během stanoveného období se přišlo 410 tisíc lidí. Dalších 390 tisíc migrantů za posledních pět let bylo buddhisté a 350 tisíc – hinduisté.

(JRu, prvnizpravy.cz)

Přejít nahoru