Hodnocení stability evropských ekonomik: Slovensko je lepším průměrem, na čele překvapila ČR před Německem

Najnovší výskum Allianz Euro Monitor, ktorý každoročne hodnotí stabilitu ekonomík eurozóny na základe dvadsiatich ukazovateľov v štyroch hlavných oblastiach, ktorými sú rozpočtová udržateľnosť, konkurencieschopnosť, zamestnanosť a produktivita a zahraničný dlh ukázal zaujímavé výsledky.

V celkovom ratingu krajín eurozóny za rok 2017 sa na prvom mieste umiestnila ekonomika Nemecka a do prvej trojky sa vošli Holandsko a Slovinsko. Slovenská republika sa nachádza na 10. priečke, z 19. sledovaných krajín. Zaujímavé je umiestnenie veľkých ekonomík Francúzska a Talianska na posledných dvoch priečkach, pričom vyššie je hodnotená aj takmer skrachovaná ekonomika Grécka.

V eurozóne si svoj rating v roku 2017 zlepšilo 15 európskych krajín v porovnaní s rokom predchádzajúcim. Vo väčšine krajín je lepší deficit verejných rozpočtov a miera vládneho dlhu, rovnako tak ako miera nezamestnanosti, rast nezamestnanosti a produktivita práce.

Ešte zaujímavejšie je hodnotenie všetkých európskych krajín, nie len tých platiacich eurom. Prekvapivým je umiestnenie Českej republiky na čele rebríčka. Hlavnými faktormi tohto výkonu Česka sú veľmi nízke pomery dlhu v súkromnom a verejnom sektore a výnimočne pozitívna situácia na trhu práce. Miera nezamestnanosti nižšia ako tri percentá. “Zatiaľ čo pomerne vysoký rast zamestnanosti ide v mnohých európskych ekonomikách ruka v ruke so stredným rastom produktivity, v ČR je to naopak. Počet zamestnaných vzrástol vlani o percento, ale produktivita práce sa zvýšila o 2,7 percenta,” uviedol hlavný ekonóm Allianz Michael Heise .

Česko získalo rating 8,2 bodu. Na druhom mieste sa umiestnilo s 8,1 bodu Nemecko, ktoré disponuje solídnym výkonom v kategóriách fiškálnej udržateľnosti a súkromného a zahraničného dlhu. Na treťom mieste skončilo Holandsko s 8,0 bodu. Skokan roka sú Cyprus, ktorý si polepšil o 0,8 bodu a Rakúsko s Írskom, ktoré evidujú nárast o 0,7 bodu.

Slovenská republika sa umiestnila na 16. z 28 sledovaných krajín s ratingom 6,9 bodu, čo je o 0,2 menej ako v roku 2016. Rovnaký rating ako Slovensko má aj Maďarsko umiestnené na 14. priečke. V porovnaní krajín V4 sú na tom lepšie Poliaci na delenom 4. mieste s ratingom 7,7 bodu, lepšie je na tom aj Rakúsko na 8. mieste so 7,2 bodmi.

Na chvoste rebríčka sa opäť ocitli veľké ekonomiky ako Veľká Británia, Taliansko a posledné Francúzsko. Tieto tri štáty dosiahli ako jediné rating pod úrovňou 6 bodov.

(JRu, hlavnespravy.sk)

Přejít nahoru