Kamenný komplex Tatul

Komplex sa skladá z dvoch sarkofágov, obdĺžnikového podstavca a trojmetrovej studne. Nájdené archeologické vykopávky zaraďujú tento komplex do obdobia 4000 až 5000 rokov pred naším letopočtom.

Na mieste boli objavené stovky kultových predmetov, ako sú hlinené ľudské postavičky, vretená, nádoby a predmety z bronzu. V priebehu vykopávok v rokoch 2004 až 2007 boli objavené aj unikátne predmety z hliny spojené s kultom slnka, s vyobrazením znakov boha Slnka v tvare svastík a časť zlatej masky.

Pravdepodobne v stredoveku bola na tomto mieste postavená masívna kamenná stena z veľkých blokov. Vo vnútri bolo objavených niekoľko stavieb, z ktorých jedna bola veľkolepým chrámom. Okrem iného tu bola nájdená celá séria bronzových prsteňov.

(biosferaklub.info, foto: Shutterstock)

Přejít nahoru