Program Copernicus zřídila Evropská komise hlavně kvůli sledování stavu životního prostředí a bezpečnosti. Získává data z družic Sentinel 1- 5 a částečně i z některých dalších satelitů. Má i pozemskou část, kterou tvoří síť měřících zařízení na povrchu Země, ve vodě a ve vzduchu. Tato zařízení jsou umístěná v různých zemích EU a jejich data slouží k ověření a rozšíření toho, co se dá zjistit z družic.

Informace slouží vládám členských států k plánování politiky například v oblasti životního prostředí, ale i zemědělství nebo dopravy. Díky družicím lze sledovat využití krajiny, výstavbu budov, dopravní sítě, ale také vytvářet digitální modely terénu nebo ortofotomapy povrchu. Část získaných dat se týká i změny klimatu, například sledování hladiny moří nebo tání ledovců. Využívat je mohou i zástupci veřejné správy a soukromého sektoru, a to bezplatně.

Program vznikl po roce 2000, Česko se do něj zapojilo až v roce 2006. Název Copernicus má program až od roku 2012, předtím se označoval zkratkou GMES (Global Monitoring for Environment and Security). Jeho první družice zamířila na oběžnou dráhu v roce 2014. V Česku program řídí Národní sekretariát GEO/Copernicus, ve kterém jsou zástupci ministerstev životního prostředí, dopravy, školství a také lidé z Českého hydrometeorologického ústavu a z agentury Cenia.

(SCa, www.ceskoaktualne.cz, foto: Shutterstock)