Francouzský prezident Macron se podřizuje arabskému světu. Ve Francii se zatím úřady zabývají likvidací židovsko-křesťanského dědictví

Vůbec nebrání žido-křesťanské hodnoty, na kterých byla Francie, Západ a celá Evropa založena – jako osobní svoboda, svoboda slova, oddělení církve od státu a soudnictví, a rovnost před zákonem. Prezident Macron nedávno přednesl obhajobu islámu před arabsko-muslimskými hodnostáři.
Výsledky Macronových nedávných frenetických cest do arabského světa: okázalé kontrakty, omluvná slova islamistům, lítost nad francouzskou koloniální minulostí a mlčení o antisemitismu a radikálním islámu. Ve Francii se zatím úřady zabývají likvidací židovsko-křesťanského dědictví.
Macronův zvláštní zmocněnec pro kulturní dědictví, Stéphane Bern, navrhl vybírat poplatek za vstup do francouzských kostelů a katedrál, jako by to byla muzea.
V Abu Dhabi, členové vítězného izraelského týmu juda byli nuceni vystoupit na stupně vítězů bez své hymny a vlajky. O několik dní později francouzský prezident Macron přistál v Abu Dhabi, kde prohlásil za lháře ty, kteří říkají že “islám roste tím, že likviduje ostatní monoteistická náboženství”. Macron se nepozastavil nad antisemitismem a rasismem vykazovanými emirátskými úřady. Macron chválil islám v zemi, která trestá smrtí ty muslimy, kteří konvertují ke křesťanství nebo hlásají ateismus.

8. – 9. listopadu 2017 oslovil Macron na francouzské námořní základně v Abu Dhabi podnikatele, trval na důležitosti spojenectví aliance se Spojenými arabskými emiráty (UAE) jako “hlavním partnerem, se kterým sdílíme stejnou vizi regionu a jasné společné zájmy”. Takový citový výlev se zdá býti vice než obvyklá diplomatická mluva. Macron nyní ukazuje vcítění se do strategie arabsko-islámského světa a cítí se mu býti zavázán. Je toto prohlášení předehra k podrobení se?

Vůbec nebrání žido-křesťanské hodnoty, na kterých byla Francie, Západ a celá Evropa založena – jako osobní svoboda, svoboda slova, oddělení církve od státu a soudnictví, rovnost před zákonem – prezident Macron nedávno před arabsko-muslimskými hodnostáři ospravedlňoval islám.

7. prosince, Macron jel do Kataru, příští rok, v roce 2018, navštíví Írán. Stane se prvním francouzským prezidentem, který navštívil Íránskou islámskou republiku od roku 1971. V Dauhá podepsal Macron s Katarem kontrakt za 12 miliard euro (14 miliard amerických dolarů). A to v zemi, která na svém knižním veletrhu otevřeně propaguje antisemitismus. Macron zopakoval, že nesouhlasí s rozhodnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa uznat Jeruzalém jako hlavní město Izraele.

O několik dní později, ve Spojených národech (OSN) Macronův velvyslanec volil spolu s arabskými a islámskými režimy. Byla to zrada jediného demokratického spojence Evropy na Blízkém Východě – Izraele. Během jednoho týdne Francie hlasovala dvakrát pro Araby podporovanou rezoluci odsuzující rozhodnutí USA uznat Jeruzalém za hlavní město Izraele, nejprve v Radě bezpečnosti a potom ve Valném shromáždění OSN. Michael Oren, ministr zahraničí Izraele, řekl: “OSN popírá vazby Izraele na Jeruzalém.” Macronovy vazby k arabskému islámskému světu se však zdají být extrémně silné.

Jen tento měsíc hlasovala Francie dvakrát pro Araby podporovanou rezoluci odsuzující rozhodnutí USA uznat Jeruzalém za hlavní město Izraele, nejprve v Radě bezpečnosti a potom ve Valném shromáždění OSN. Fotografie: Francouzský prezident Emmanuel Macron mluví ve Valném shromáždění v OSN 19. září 2017. (Spencer Platt/Getty Images)

Zpět do Paříže, zde Macron uvítal jordánského krále Abdalláha II. v prezidentském paláci a pochválil roli Ammánu jako “strážce” svatých míst v Jeruzalémě. Abdalláhovým cílem je však něco jiného. On otevřeně říká, že chce zabránit “požidovštění Jeruzaléma”, což znamená bojovat proti izraelské suverenitě nad svatým městem.

Macron, první francouzský prezident narozený po Alžírské válce, během své nedávné cesty do Alžírska řekl, že 132 let trvající nadvláda Francie nad Alžírskem byl “zločin proti lidskosti”. Francouzský prezident neměl žádná slova chvály pro cokoliv, co Francie udělala či zanechala v Alžírsku. Ve zjevném gestu usmíření, Macron řekl, že je připraven vrátit do Alžírska lebky alžírských bojovníků zabitých v 50. letech 19. století francouzskou armádou, které jsou momentálně vystaveny v muzeu Musée de l’Homme (Muzeum člověka) v Paříži.

Toto jsou výsledky Macronových nedávných frenetických cest do arabského světa: okázalé kontrakty, omluvná slova k islamistům, lítost nad francouzskou koloniální minulostí a mlčení o antisemitismu a radikálním islámu.

Ve Francii se zatím úřady zabývají likvidací židovsko-křesťanského dědictví. Nejvyšší správní soud (Conseil d’État, Rada státu) nedávno nařídil odstranění kříže ze sochy papeže Jana Pavla II ve městě Brittany, s odůvodněním že, kříž porušuje pravidla sekularismu. Nejvyšší správní soud evidentně rozhodl, že kříž porušuje zákon z roku 1905 zavádějící odluku církve od státu. Ten samý Nejvyšší správní soud nařídil odstranit betlém z budovy radnice ve městě Béziers. Následně Macronův zvláštní zmocněnec pro kulturní dědictví, Stéphane Bern, navrhl vybírat poplatek za vstup do francouzských kostelů a katedrál, jako by to byla muzea.

O několik dnů později však francouzský prezident Macron ukázal světu svůj dvojí metr a prázdnost svých slov o “sekularismu”. Francouzské úřady dovolily muslimům na pařížském předměstí Clichy La Garenne pořádat masové modlitby na ulici. Do ulic Paříže se proto vydalo na protest 100 francouzských politiků a úředníků. “Veřejný prostor nemůže být obsazován takovým způsobem,” řekla Valérie Pécresse, předsedkyně místní městské rady.

Toto je tragická slepá ulička, do které dospěl falešný francouzský “sekularismus”: ten nyní dovoluje veřejné projevy islámu ve Francii, ale zakazuje veřejné projevy křesťanství.

Saudská Arábie, hlavní cíl Macronovy zahraniční politiky, se v těchto dnech v Paříži zabývá podporou “kulturních aktivit”. Saúdská Arábie se zapojuje do obnovy Institutu pro arabský svět v Paříži. Jack Lang, ředitel tohoto institutu, odhalil desku vděčnosti Saúdské Arábii za dar 5 miliónů eur, které království tomuto institutu věnovalo.

Poté se stala v katedrále Notre Dame, nejdůležitějším místě pro francouzské katolíky, zvláštní událost. Pod její obrovskou klenbou si malá skupina mužů v tradičním saúdském oděvu prohlížela sochy. Delegaci vedl Mohammed al-Issa, generální tajemník Muslimské světové ligy (Muslim World League), který byl asi před rokem jmenován do čela této organizace, sídlící v Mekce a zasvěcené rozšiřování islámu po celém světě. Jak napsaly noviny La Croix:

“Saudská Arábie je jedna z nejkonzervativnějších muslimských zemí na světě. Jiné náboženství než islám tu není uznáváno. Jiní než muslimští kněží zde nemají právo praktikovat svoji víru, výstavba jiných míst k modlení než mešit je zakázána.”

A tak křesťanské francouzské úřady otvírají svá nejsvatější místa islamistům – jako to dělají všem ostatním. Avšak, tito Saúdové zakazují ostatním praktikovat své náboženství v Saudské Arábii. To je “sebevražda Francie”, jak Éric Zemmour varuje ve své slavné knize Le suicide français (Francouzská sebevražda).

Právě minulý měsíc koupil saúdský korunní princ v aukci obraz Leonarda da Vinciho “Salvator Mundi” (Spasitel světa) za rekordní cenu 450 miliónů amerických dolarů. Spojené arabské emiráty poté tweetovaly, že obraz je určen pro muzeum Louvre Abu Dhabi, nedávno otevřené Macronem. Co dalšího bude na prodej z kulturního dědictví Evropy?

(euportal.cz, foto: Shutterstock)

Přejít nahoru