Od začiatku 60-tych rokov za vlády Chruščova začal počet potratov v Rusku neustále rásť. Oficiálna demografia tvrdohlavo zamlčuje dopady potratov na kolaps počtu narodených v 60-tych rokoch. Pripomeňme si, že Stalin rozhodnutím ЦИК и СНК СССР od 27. júna 1936 zakázal Leninom legalizované potraty detí, pretože dobre chápal možné negatívne následky pre krajinu. A práve éra vlády Stalina bola charakterizovaná vysokou pôrodnosťou.

 

Po smrti Stalina boli potraty Chruščovou vládou opäť legalizované v dekrétoch ako „Opatrenia na podporu materstva a starostlivosť o ochranu detstva“. V dvadsiatom storočí vraždu dieťaťa v maternici matky zmenili na pojem „umelé prerušenie tehotenstva“.

Potraty viedli k zhoršeniu genofondu, preto gynekológovia zaznamenali prudkú patológiu orgánov spojených s rodením detí u žien narodených v 60-tych rokoch. Výskumy vedcov poukazujú na to, že potraty negatívne ovplyvňujú pôrodné funkcie nielen samotnej ženy, ktorá podstúpila potrat, ale aj jej dcéry narodenej po potrate.

Štatistika 90-tych rokoch uvádza, že 70 % tehotných žien je chorých a normálnych pôrodov je menej ako 30 %. Z narodených živých detí je polovica chorých. To je „ozvena“ začiatku éry potratov 60-tych rokov. Podľa štatistík spôsobili potraty Rusku 2,5 krát vyššie straty ako 1. a 2. svetová vojna dokopy.

V súčasnosti oficiálne údaje Ministerstva zdravotníctva Ruskej federácie udávajú, že ročne sa v Rusku vykoná okolo 1 milióna potratov. Pritom oficiálne štatistiky informujú o katastrofálnej klesajúcej demografickej situácii v krajine.

(biosferaklub.info, foto: Shutterstock)

Komentáře