Meziměsíční snížení počtu nezaměstnaných o necelých 6 tisíc bylo ovšem nejnižší pro červen za 10 let, což ukazuje na omezený potenciál nezaměstnanosti k dalšímu snižování. Toto je jednoznačně důsledkem nedostatku volné pracovní síly, nikoliv oslabování poptávky po ní. Poptávka naopak zůstává enormní. Počet volných pracovních míst překročil v červnu 300 tisíc, což znamená rovněž rekordní hodnotu. Volných pracovních sil je nyní v české ekonomice registrováno o 35% víc než nezaměstnaných.

Podíl nezaměstnaných trvale nezůstane pod hranicí 3%. Již v červenci se nad tuto hranicí vrátí, a to v důsledku sezónních faktorů. Poté čekáme kolísání míry nezaměstnanosti kolem 3% bez tendence k dalšímu snižování. Zatímco na začátku roku dosahovalo meziroční snížení počtu nezaměstnaných 100 tisíc, koncem letoška toto odhadujeme jen na 25 tisíc.

Přehřátý trh práce se stal největší brzdou české ekonomiky. Na přírůstek pracovních sil z titulu poklesu nezaměstnanosti letos nelze spoléhat, na rozdíl od několika minulých let, jako na růstový faktor ekonomiky. Nedostatek pracovních sil již pociťují nejen výrobní podniky, ale rozlévá se prakticky do všech odvětví a do většiny regionů. Dovoz pracovní síly ze zahraničí může být v uvedené situaci jen slabou náplastí.

(prvnizpravy.cz, foto: Shuttestock)

Komentáře