Ministryně Dostálová: Návštěvnost České republiky stále stoupá

Meziroční nárůst činí 8,8 %. Tomuto trendu přispělo nejen to, že Česká republika je pro turisty bezpečnou destinací, ale i rostoucí kvalita služeb a schopnost subjektů zapojených do aktivit cestovního ruchu lépe využít potenciál naší krásné země a jejích lidí. K větší návštěvnosti dále přispěla i zvýšená pozornost, která je věnována propagaci země, jejích jednotlivých míst a regionů. K dalším úspěchům patří i fakt, že 1. července nabyla účinnosti nová právní úprava zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu.

„Rádi bychom i v dalších letech udrželi pozitivní trend v návštěvnosti ČR. V této souvislosti proto připravujeme úpravu marketingové komunikace, kdy bychom rádi podpořili méně známé a dosud méně navštěvované destinace s dostatečným potenciálem rozvoje cestovního ruchu,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Ve sledovaném období došlo k rekordnímu růstu počtu návštěvníků. Meziroční nárůst příjezdů do hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) ČR činil v roce 2017 celkem 8,8 %, z toho dosáhl u zahraničních turistů výše 9,0 % a u tuzemských turistů výše 8,5 %. V absolutní výši se jednalo o více než 20 milionů osob, z toho bylo 10,2 milionů zahraničních a 9,8 milionů tuzemských hostů. Nejvýznamnější absolutní nárůst příjezdů do HUZ byl zaznamenán u turistů z Ruska, Číny, Jižní Koreje, Německa, Slovenska a Polska. U zahraničních turistů byla tradičně nejnavštěvovanějším krajem Praha (6 562 518. příjezdů, + 7,4 %), dále Karlovarský kraj (655 tis. příjezdů, + 11,7 %), na třetím místě se umístil Jihomoravský kraj (638 tis. příjezdů, kde byl ze všech krajů zaznamenán nejvyšší meziroční nárůst 16,2 %). Češi nejvíce využívali ubytování v kraji Jihomoravském (1 248 910 příjezdů, + 13,6 %), dále v hlavním městě Praha (1 090 tis. příjezdů, + 7,2 %) a v Jihočeském kraji (1 027 tis. příjezdů, + 5,1 %). Platební bilance cestovního ruchu je dlouhodobě pozitivní. V roce 2017 příjmy z cestovního ruchu přesáhly 162 mld. Kč (+ 105,1 %) a výdaje na cestovní ruch přesáhly 120 mld. Kč (+ 105,6 %).

Mezi další úspěchy Ministerstva pro místní rozvoj, které má v gesci cestovní ruch, patří nová právní úprava zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu. Nabyla účinnosti 1. července letošního roku. Díky ní každý zákazník před zakoupením zájezdu obdrží přesné informace nejen o nakupovaných službách, ale i o způsobu jejich zajištění pro případ úpadku cestovní kanceláře. První červencový den taktéž začal fungovat tzv. garanční fond. Roční příspěvek do garančního fondu činí 0,1 % z tržeb za zájezdy (popř. spojené cestovní služby). Novelou tak Česká republika plní směrnici EU. Díky srovnatelné právní regulaci ve všech členských státech EU a EHP (Evropského hospodářského prostoru) bude posílena jak ochrana zákazníků, tak i přeshraniční prodej zájezdů a cestovních služeb.

(parlamentnilisty.cz, foto: Shuttestock)

Přejít nahoru