Člověk v tísni žádá Babiše o výrazně více peněz na humanitární projekty ve světě, je to prý potřeba

Potřeba humanitární pomoci ve světě se podle organizace v posledních letech více než zdvojnásobila. „Když se v roce 2012 připravoval předchozí víceletý finanční rámec, na celém světě potřebovalo humanitární pomoc 62 milionů lidí. V současnosti je jich již více než 134 milionů. Jedna třetina z nich je v Jemenu, Sýrií a Iráku, tedy v místech, kde dlouhodobě probíhají ozbrojené konflikty,“ tvrdí zástupci organizace.
Vleklé krize, nucené vysídlení obyvatel, hladomor a přírodní katastrofy počet lidí, kteří potřebují humanitární pomoc, stále zvyšují, a k pokrytí potřeb prý v současnosti přitom chybí dvě třetiny potřebných prostředků.
Evropská unie je přitom jedním z největších světových humanitárních dárců a humanitární pomoc má velkou podporu obyvatel celé EU. I v České republice ji považují za důležitou tři ze čtyř lidí,připomíná organizace.
Vyzvala proto Babiše, aby jeho jménem Česká republika podpořila zachování samostatného nástroje pro humanitární pomoc, který zajistí nezávislost, nestrannost a neutralitu evropské humanitární pomoci.
Člověk v tísni ale také požaduje navýšení prostředků na humanitární pomoc v reakci na rostoucí humanitární potřeby ve světě. V současném finančním rámci EU totiž počítá s výdaji ve výši 1 mld. eur na humanitární pomoc ročně. Výdaje ale odpovídají 1 % evropského rozpočtu. Aby EU byla schopna reagovat na vzrůstající potřeby, navrhujeme organizace ve finančním rámci celkově vyčlenit na humanitární pomoc 12,5 mld. eur.

Organizace také žádá podporu financování v oblasti připravenosti a snižování rizika katastrof, které v případě vypuknutí krize snižuje nebezpečí, zachraňuje životy a omezuje škody.
„Nový finanční rámec však začne platit až za několik let. Lidé, kteří pomoc potřebují nyní, tak dlouho čekat nemohou. Proto si Vás rovněž dovolujeme požádat, aby Česká republika podpořila navýšení prostředků na humanitární pomoc už v rozpočtu EU na rok 2019. Takové navýšení by bylo ze strany EU jasným signálem, že je připravena na vzrůstající humanitární potřeby ve světě reagovat,“ tvrdí členové.

(megazine.cz, foto: Shutterstock)

Přejít nahoru