Brusel kašle na migrační pakt – odsouhlasí si kvóty a humanitární víza sám

příliš starý,
příliš mladý,
matka s dětmi,
mladistvý bez doprovodu,
LGBT,
nemocný,
prchat před bídou,
prchat před změnami klimatu,
pronásledovaný z genderových důvodů,
prostě nějakým způsobem pronásledovaný
atd. atd. – což je podstatou humanitárních víz.

Zatímco se tu patláme s OSN paktem,hlasují poslanci Evropského parlamentu o jednotlivých zákonech společné azylové politiky (s kvótami).

Při hlasování o tom,že všechny členské státy EU budou udělovat tzv. humanitární víza,zákon nebyl schválen.

A tak se toto hlasování,které nedopadlo, bude opakovat, aby dopadlo.

Předseda maďarského úřadu vlády, Gulyás, prohlásil, že je nepřijatelné, aby Evropský parlament opakovaně hlasoval o migračních (humanitárních) vízech.

Gulyás zdůraznil, že zákon bude znovu předložen EP bez skutečných změn … a zdá se, že se bude v hlasovat tak dlouho, dokud poslanci EP nedosáhnou odpovědi, kterou považují příznivci migrace za správnou.

Uvedl, že zatímco Maďarsko a další země vynakládají obrovské úsilí na ochranu svých vnějších hranic, migrační víza umožní, aby do Evropy přišly masy lidí.

Vzhledem k tomu, že návrh byl již dříve zamítnut, tento postup je nedemokratický, řekl Gulyás.

(zvedavec.org, foto: archiv)

Přejít nahoru