Téměř 37 procent Čechů je spokojeno s členstvím v EU

Podle něho si nejvíc Čechů cení lepší možnosti vzdělávaní či lepší pracovní příležitosti, naopak za negativní dopady považují nárůst byrokracie.

Neutrální postoj k členství v EU má 34 procent a víc jak 26 procent českých občanů, je s členstvím v EU nespokojena.

Nejvyšší míru spokojenosti s členstvím ČR v EU vykazují již tradičně mladí lidé. Ta ale s přiboudajícím věkem klesá a naopak roste nespokojenost. Vyjádření spokojenosti nebo nespokojenosti s členstvím ČR v EU přímo souvisí také se stupněm dosaženého vzdělání.

Témeř tři čtvrtiny respondentů souhlasili s tím, že členství ČR přináší omedzování evropskými zákony a pro členství v EU odchází za prací do jiných členských krajin kvalifikovaní lidé.

(SCa, ceskoaktualne.cz, foto: Pixabay)

Přejít nahoru