OTEVŘENÝ DOPIS ČESKÉ VLÁDĚ – ZASTAVTE PŘÍPRAVY NA UVEDENÍ DO PROVOZU PÁTÉ GENERACE MOBILNÍCH TELEFONNÍCH SÍTÍ

Jestliže dnes, o 36 let později, chce nějaká vláda zavést novou mobilní telefonní síť, která naplní atmosféru hustým elektromagnetickým zářením, aniž by pečlivě prozkoumala, jaké to bude mít následky pro zdraví lidí i dalších živých organismů a rostlin v její zemi, dopouští se nepochybně hazardu se životy občanů, kteří jí zvolili i životním prostředím, ve kterém žijí.

Česká vláda chce od roku 2020 zavádět v České republice mobilní síť páté generace (5G), která intenzitu mikrovlnné elektromagnetické energie v republice zdeseti a chvílemi až zestonásobí a nebude místo, kam by před ní bylo možné utéci.

V únoru letošního roku se ptal v americkém senátu senátor Richard Blumenthal, jestli byly provedeny experimenty, které by prokázaly, že zavedení páté generace mobilní telefonní sítě nebude mít škodlivý vliv na lidské zdraví a dostal odpověď, že žádné takové experimenty provedeny nebyly.

Na celém světě přitom byly zveřejněny tisíce experimentů, které prokázaly, že jde o hazard se životy občanů. V tomto a následujících článcích budeme upozorňovat na jednotlivá nebezpečí, kterým nás česká vláda zavedením mobilní sítě páté generace bude vystavovat, když neprověřila účinky frekvencí a intenzity elektromagnetické energie, které bude používat tato mobilní síť, na živé organismy. Na první otevřený dopis české vládě na toto téma, ve kterém jsme poukazovali na růst výskytu rakoviny v naší zemi, probíhající zároveň s růstem hustoty mikrovlnného elektromagnetického záření v České republice, jsme zatím nedostali žádnou odpověď. Ještě horší je, že velká česká média o nebezpečích, spojených se zaváděním nové mobilní sítě, neinformují, přestože společnost O2 už mobilní síť G5 testuje v České republice v Kolíně.

Je známo, že roste odolnost bakterií proti antibiotikům. Například v USA se ročně nakazí chorobami, které se nedaří léčit antibiotiky dva miliony lidí a 23.000 z nich zemře.

V Evropské unii umírá ročně, kvůli tomu, že jsou napadeni bakteriemi, které jsou odolné vůči antibiotikům 25.000 lidí.

V loňském roce byl zveřejněn pokus íránských vědců, při kterém se účinnost antibiotik na bakterie snížila, když byly vystaveny mikrovlnnému elektromagnetickému záření. Vědci v Iránu získali od pacientů v tamní nemocnici bakterie, které se vyskytují ve střevech. Bakterie uložili do testovacích nádob a přidali k nim různé druhy antibiotik a zkoumali schopnost těchto bakterií odolávat jim. Potom je vystavili působení mikrovln ve frekvenci mobilních telefonních sítí 900 Mhz a Wi-Fi routerů, používajících frekvenci 2,4 Ghz v intenzitě, která odpovídá intenzitě jejich běžného provozu, a znovu zkoumali, jak na bakterie působí tato různá antibiotika. Účinnost antibiotik se u některých jejich druhů po šesti až devíti hodinách snížila až o 30%. Po 12 hodinách se skoro vracela na původní úroveň. Působením frekvence WiFi routerů se zvyšovala odolnost bakterií proti antibiotikům o něco více než působením frekvence 900 MHz mobilní sítě.

Jiní vědci v jiných částech světa dosáhli s působením mikrovln na bakterie a antibiotika podobných výsledků a podobných výsledků dosáhli i vědci, kteří bakterie s antibiotiky vystavili působení statických magnetických polí.

Íránští vědci psali ve zprávě o svém pokusu, že úbytek účinku antibiotik na bakterie závisí, mimo jiné, na intenzitě elektromagnetických polí. Jestliže se má intenzita elektromagnetických polí, se zavedením sítě 5G zvýšit deseti a chvílemi i stonásobně, potom bez dostatečného výzkumu působení mikrovlnného záření na interakci antibiotik a bakterií, budeme riskovat, že zavedení systému 5G způsobí, že se v české populaci výrazně zvýší úmrtnost během chřipkových epidemií i při léčení jiných nákaz. Bylo by dobře, kdyby si členové české vlády uvědomili, že mezi obětmi by mohli být i oni.

V USA, kde existuje zákon, který nedovoluje městům a obcím bránit se budování systému 5G na jejich území, podalo proti tomuto zákonu žalobu více než 60 měst. Jsou mezi nimi Los Angeles, Las Vegas, Boston, Chicago, Atlanta, Portland, Baltimore, Austin a Dallas.

Petici české vládě za zákaz zavádění technologie 5G před jejím důkladným otestováním můžou čtenáři podepsat na adrese mezinárodní petici lze podepsat na adrese.

Kdokoli by se chtěl podílet na úsilí zabránit budování sítě 5G před důkladným prověřením jejích účinků na život v naší zemi, bude vítán, když se ozve na adrese [email protected] . Obzvlášť bychom uvítali, někoho kdo by uměl šířit tyto informace na Facebooku, Twitteru atd.

Za Spolek za zákaz manipulace lidské nervové soustavy radiofrekvenčním zářením Mojmír Babáček, předseda

(ceskoaktualne.cz, foto: Pixabay)

Přejít nahoru