Ostravská lékařská fakulta se tak stane jednou z mála v republice, která se bude moci tímto zařízením pochlubit. Uvádí to oficiální stránka města Ostravy ve své tiskové zprávě. Jak dále uvádí, ostravští medici i studenti zdravotnických oborů fakulty se budou už za dva roky učit v této unikátní výukové nemocnici. Díky výstavbě cvičné nemocnice dojde jednoznačně k dalšímu zkvalitnění výuky na této fakultě. Výstavba cvičné nemocnice přijde na zhruba 250 miliónů korun. Výhodou je menší finanční náročnost projektu, protože škola nemusí stavět úplně novou budovu. Vzhledem k tomu, že areál lékařské fakulty sloužil původně jako nemocnice, vznikne simulační centrum rekonstrukcí budovy děkanátu.

V simulačním centru bude vlastní urgentní příjem, chirurgický sál, jednotka intenzívní péče, operační středisko i reálné lékařské přístroje. To jediné, co v cvičné nemocnici chybět bude, jsou pacienti. Nahradí je figuríny, trenažéry, anatomické modely a simulátory. Právě na nich si studenti bezpečně osvojí jednoduché, ale i složitější a komplikovanější úkony od odběrů krve po samotné operace. Chirurgický sál bude věrně kopírovat ten skutečný. Centrum bude mít i vlastní operační středisko, které vyjde svým vybavením z reálného prostředí a nebude chybět ani model sanitního vozu pro nácvik úkonů v podmínkách transportu.

Téměř všechny prostory budou opatřeny kamerovým a zvukovým snímáním, prostřednictvím kterého odborní garanti dohlédnou na studenty při jejich samotném nácviku. Získané obrazové záznamy posléze poslouží pro analýzu správnosti postupu všech dílčích kroků v rámci zásahu.

(SCa, ČA, foto: Pixabay)