Odpadové hospodářství Nového Jičína tak bude patřit k nejvyspělejším v České republice. Ve městě je jako zásadní součást nového hospodaření s odpady zaváděn evidenční systém. Jak se v tiskové zprávě uvádí, na každou popelnici či kontejner bude umístěn QR kód.

Ten slouží k odečtu množství odpadu v daném místě. „Cílem proměny odpadového hospodářství je získat lepší přehled o nádobách ve městě a především o jejich průběžné naplněnosti při svozech. Na základě údajů, které získáme, chceme upravit trasy a frekvenci svozových tras tak, aby svážení odpadu bylo pro město méně nákladné. Od nového odpadového hospodářství si tedy slibujeme i zlevnění celého systému, vysvětluje místostarosta města Ondřej Syrovátka a doplňuje: „Na základě získaných dat budeme zvažovat i zavedení motivačního systému, který by měl dále podpořit třídění obecních odpadů.“

Zásadní součástí nového odpadového hospodářství města tak bude systém evidence odpadů.

Ten v Novém Jičíně zavádí, jako součást komplexních změn v odpadovém hospodářství, společnost JRK. Evidenční systém díky tomu zajistí ve městě kontrolu nad počtem nádob v ulicích, jejich naplněností či četnosti svozů. Tak budou moci v Novém Jičíně nastavit optimální nakládání s městskými odpady a v součinnosti s technickými službami města zjednodušit svozové trasy.

Hardwarová část nového sytému představuje nástroj na sběr dat – tedy mobilní terminál, který načítá QR kódy, a ta softwarová zase pracuje s daty. Systém je přizpůsobený na míru města Nový Jičín. Důvody, proč ho zastupitelé vybrali, shrnuje místostarosta Ondřej Syrovátka: „Evidenční systém ECONIT jsme zvolili mimo jiné i proto, že – kromě evidence nádob, druhů odpadů či četnosti svozů – může být jednoduše doplněn o motivační systém pro občany. A rovněž pracuje na principu QR kódu, se kterými se terénním zaměstnancům pracuje lépe a rychleji než s čárovými kódy“.  Nový Jičín se dal do boje s odpady a stal se díky tomu názorným příkladem pro další města a obce.

(SCa, ČA, foto: Pixabay)

Komentáře