Na financování větší části budoucích staveb pak hlavní město zkusí získat prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Městské části Praha 14, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha-Čakovice, Praha-Satalice a Praha-Vinoř vyprojektují, jak jednoduchými úpravami polních cest a cest třetí třídy propojit stávající cyklostezky v ucelený a komplexní systém cest nejen pro kola. Vzniknout by mělo v součinnosti s městskými částmi 44 kilometrů nových cest pro bezmotorovou dopravu. K obnově by mělo dojít také u významné historické poutní cesty Via Sancta včetně kapliček v přímé stopě podél potoka Valcha a Vinořského potoka, která propojí jádra nové výstavby s metrem Letňany a centrem Prahy 19. V budoucnu bude pokračovat až do Staré Boleslavi.

Dlouhodobá podpora cyklistické a pěší dopravy má pozitivní dopady na životní prostředí v Praze a na zdraví místních. Praha tomu jde naproti vyššími investicemi do cyklodopravy oproti předchozím rokům. V letošním roce pražský magistrát prostřednictvím Technické správy komunikací hl. m. Prahy investuje do cyklodopravy částku 121 milionů korun, loni to bylo 73,4 milionů korun a v roce 2017 přibližně 18 milionu korun.

Jak v tiskové zprávě Magistrát města Prahy dále uvádí, naplánovaných investičních akcí je hned několik. Patří mezi ně vodní prostup Rokytkou, která je příkladem složité stavby v korytě říčky Rokytka pod mostem v Čuprově ulici. Ta ale bude vyžadovat náročné umělé stavby a úpravy říčního koryta. Ve výsledku ale pak cyklistům zkrátí cestu o několik set metrů na páteřní celoměstské trase a odstraní několik kritických a nebezpečných míst.

(SCa, ČA, foto: Pixabay)

Komentáře