Přesto, 15. srpna, navzdory všem pravděpodobnostem, se císařským řezem narodilo zdravé děvčátko – vážící 2,13 kg a měřící 42 cm – své mozkově mrtvé matce, která zaznamenala nový rekord v tomto procesu, uvedla v pondělí Fakultní nemocnice Brno.

Uvádí se, že 117 dní, kdy byla držena naživu v klíně – což je proces plný potenciálních komplikací – se považuje za nejdéle uměle udržitelné těhotenství u matky s mozkovou příhodou.

Matka, jejíž totožnost nebyla odhalena, byla krátce po příchodu do nemocnice prohlášena za mozkově mrtvou. Lékaři okamžitě začali bojovat za záchranu jejího dítěte.

27-letou ženu podrobili umělé podpoře života, aby udržely těhotenství, a dokonce pravidelně pohybovali nohama, aby jim simulovaly chůzi, aby pomohli růstu dítěte.

Po porodu v 34. týdnu těhotenství, za přítomnosti manžela a dalších rodinných příslušníků, zdravotnický personál odpojil systémy podpory života matky a umožnil její zemřít.

(Reuters, ČA, foto: Pixabay)