Zvláštní předehrou jeho vystoupení byla výměna názorů mezi předsedajícím Vojtěchem Filipem (KSČM) a předsedou poslaneckého klubu Pirátů Jakubem Michálkem. Zatímco prezident již čekal v předsálí a předsedající Vojtěch Filip žádal poslance, ať se shromáždí k jeho projevu, postavil se vedle řečniště poslanec Jakub Michálek a vehementním máváním se začal dožadovat vstupu do řečniště a umožnění reakce na ministryni financí Alenu Schillerovou, která mluvila předtím.

Předsedající mu vysvětloval, že od desáté hodiny má hovořit prezident Zeman, a proto je nezbytné schůzi přerušit. Michálek vyjádřil pochybnosti, zda prezident dorazí, načež jej Filip ujistil, že prezident již je připraven.

Michálek pak argumentoval porušením jednacího řádu, Filip jej ujistil, že postupuje zcela v souladu s touto normou, a když se šéf pirátské frakce domáhal přístupu k mikrofonu dále, skončil místopředseda Filip debatu slovy: „Pokoušet se o jiný výklad můžete. A klidně mě můžete navrhnout odvolat z řízení schůze.“

Pak již za zvuku prezidentské fanfáry vstoupil do sálu Miloš Zeman a po přivítání předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem zahájil svůj projev.

Proto mimo jiné pozval ministryni financí Alenu Schillerovou, aby návrh rozpočtu projednala s jeho expertní skupinou. „Musím vysoce ocenit jak ekonomickou erudici, tak diplomatické mistrovství paní ministryně, s nímž jednala s jednotlivými ministry,“ chválil Zeman.

Své vystoupení nazval jako „přátelskou kritiku“ rozpočtu, který dle své ústavní úlohy hodlá bez debat podepsat.

Připomněl, že rozpočet vzniká v globálních podmínkách celních válek, do kterých byla vtažena i Evropská unie. Zdůraznil ale i další zásadní vnější faktor, totiž zastavení růstu ekonomiky v Německu, s nímž máme největší obchodní výměnu.

Důležité podle prezidenta jsou především důvody, pro které se u sousedů hospodářský růst zastavil. „Energiewende, tedy obrat ke zvlášť drahým zdrojům elektrické energie. Ten vedl k tomu, že v Německu je dnes nejdražší elektrická energie v Evropě,“ připomněla hlava státu. To v důsledku vedlo k zastavení ekonomického růstu země.

„Říkám to proto, aby naši zemi nezachvátilo podobné šílenství,“ nabádal prezident poslance. Přimluvil se i za to, abychom zvážili obrátit svůj export více k zemím, které nejsou pod takovým vlivem klimatických alarmistů.

Kromě těchto vnějších vlivů musí tvůrci rozpočtu řešit i „pomníčky“ od minulých vlád. Prezident připomněl jeden takový pomníček z časů vládnutí Mirka Topolánka a Martina Bursíka, kterým je každoroční příspěvek na solární energii. „Je to 27 miliard korun,“ zvýšil prezident hlas.

Řešení je podle něj několik. Třeba uvalení solární daně, nebo administrativní snížení cen.

„Kdybychom nebojovali proti těmto výdajům, tak by čistě teoreticky mohly trvat dvacet let. A myslím, že česká ekonomika nepotřebuje, aby se tímto zatěžovala,“ uvedl prezident Zeman. „Jdou do kapes solárních baronů, kteří mají radost z jednoho z tunelů v české ekonomice,“ dodal.

Ocenil ministryni práce Janu Maláčovou, která bez náhrady zrušila jakýsi Fond dalšího vzdělávání, který měl šest set zaměstnanců. Zlí jazykové prý sice říkají, že vyhozené úředníky ministryně Maláčová obratem přijala zpátky, ale na minulé schůzce si prý prezident ověřil, že tomu tak není, tito úředníci skutečně byli odesláni na trh práce.

„Kdo z vás někdy slyšel o Fondu dalšího vzdělávání?“ ptal se poslanců. Pak kroutil hlavou nad tím, co může v takovém fondu dělat šest set lidí.

„Kritika je hezká, ale musí být doprovázena nějakým pozitivním návrhem,“ přešel prezident k závěru svého projevu. Pak připomněl že česká ekonomika má v současnosti rezervy 318 miliard, které by se mohly dostat do státního rozpočtu, ale nedostanou se tam kvůli daňovým výjimkám.

Prezident ví, že za každou z nich je nějaká lobbistická skupina, která za ni bude bojovat. Přesto by do toho politici podle hlavy státu měli jít.

„Doplácí na ně lidé, kteří své daně řádně platí,“ připomněl poslancům. Ministryně financí Alena Schillerová již avizovala, že několik takových výjimek chce zrušit. Prezident jí v této snaze vyjádřil plnou podporu.

Na samotný závěr ještě prezident stručně odbočil od tématu rozpočtu: „Plně souhlasím se stanoviskem této Sněmovny ve věci boje kurdské menšiny proti turecké okupaci jejího území,“ ujistil a poslancům za jejich stanovisko poděkoval.

(zdroj: parlamentnilisty.cz, foto: Youtube)