Zde zajistila více než 1 200 kusů padělků v hodnotě originálů téměř 8 milionů korun. „Ve všech dvou případech bude s kontrolovanou osobou zahájeno správní řízení. Za porušení zákona o ochraně spotřebitele může být uložena sankce až do výše 5 milionů korun. Vybrané zajištěné padělky budou využity pro humanitární účely, zbývající budou zlikvidovány,“ říká k výsledkům kontrol ředitelka inspektorátu České obchodní inspekce Jihočeského kraje a Vysočiny Martina Střihavková. Inspektoři ČOI využili své pravomoci a otevřeli za účasti přizvané osoby dva stánky, jelikož je majitelé, na základě výzvy inspektorů ČOI, dobrovolně nezpřístupnili.

Jak se v tiskové zprávě uvádí, ČOI při této akci zabavila celkem 1 207  kusů padělků v hodnotě originálů 7 899 520 Kč. Převážně se jednalo o textilní výrobky a koženou galanterii. Konkrétně to byly trička, obuv,  mikiny, bundy, tepláky, kraťasy a čepice. Mezi dalším zabaveným zbožím byly kabelky, peněženky, pásky a sluneční brýle. Padělané zboží bylo označeno ochrannými značkami Adidas, Nike, Gucci,  Louis Vuitton, Vans, Ray Ban, Prada, Chanel, Michael Kors,  Tommy Hilfiger, Levi’s, Calvin Klein.

Advent s padělky a nebezpečnou pyrotechnikou

Česká obchodní inspekce Plzeňského a Karlovarského kraje také uskutečnila během třetí adventní neděle mimořádnou kontrolní akci na tržnici Asiamarkt ve Svaté Kateřině. Zajistila více než tisíc kusů padělků a zjistila téměř 300 kusů nebezpečné pyrotechniky.  Specifikem tržnice na Svaté Kateřině je, že skladovacím prostorem jsou často vraky automobilů odstavené poblíž prodejních stánků a právě na takové prostory byla kontrolní akce primárně zaměřena. Někteří prodejci uposlechli výzvy ke zpřístupnění těchto skladovacích prostor a auta odemkli. ČOI také využila možnosti otevřít skladovací prostory za pomoci třetí osoby, kterou v těchto případech bývá zámečník.

Mezi prověřovanými vozidly byla také zjištěna dodávka, v níž bylo skladováno velké množství nejrůznějších druhů zábavní pyrotechniky. Vůz byl otevřený, bez jakéhokoliv dozoru či přítomnosti majitele. Uvnitř vozu inspektoři zjistili 263 kusů pyrotechniky kategorie F4, kterou nesmí používat osoba bez potřebné odborné způsobilosti.

  Greta dostala lekciu od českého politika: Pripravili ťa o strechu nad hlavou? Umierala si hladom či zimou?

„Česká obchodní inspekce zajistila 1001 kusů padělaných výrobků, které v přepočtu na hodnotu originálu představují částku 15  990 840 Kč, což je z hlediska způsobené škody jeden z nejvýznamnějších zásahů inspektorátu Plzeňského a Karlovarského v tomto roce. Zjištěná nebezpečná pyrotechnika bude řešena ve spolupráci s Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva. Ve většině případů bude s kontrolovanými osobami vedeno správní řízení, ve kterém lze za toto jednání uložit pokutu až do výše 5 000 000 Kč. Některá porušení právních předpisů pak budou řešena ve správním řízení. Kontroly se zaměřením na prodej pyrotechnických výrobků budou pokračovat až do Silvestra, a to nejen na příhraničních tržnicích, ale i ve vnitrozemí,“ vyjádřil se v tiskové zprávě k výsledkům kontrolní akce ředitel inspektorátu ČOI pro Plzeňský a Karlovarský kraj Jan Řezáč.

(SCa, il.foto: archiv)

Komentáře