Ostrava myslí také na lidi bez domova. Proto spustila Zimní program, který poskytne lidem přístřeší

Ve spolupráci s městem ho každoročně poskytují Armáda spásy a Charita Ostrava. V letošním roce na něj město vyčlenilo 300 tisíc korun, stejnou částku jako vloni. Azylové domy, noclehárny, domov se zvláštním režimem, nízkoprahová denní centra a další zařízení, která se celoročně starají o lidi bez střechy nad hlavou, město v roce 2019 ze svého rozpočtu podpořilo částkou 17,4 miliony korun. Pro rok 2020 se znovu počítá s obdobnou finanční podporou. Systematická a dlouhodobá spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi umožnila vytvořit komplexní síť sociálních služeb.

Jak se uvádí v tiskové zprávě města Ostrava, lidé bez domova se v zimě budou moci zahřát ve zrekonstruovaných a rozšířených budovách Armády spásy, které se projektovaly speciálně pro tyto účely. V komplexu u Nových válcoven v obvodu Mariánské Hory a Hulváky už působí nízkoprahové denní centrum a noclehárna pro muže, v lednu se na stejné místo přestěhuje noclehárna pro ženy ze stávající adresy na generála Heliodora Píky v Moravské Ostravě. Armáda spásy v rámci zimního programu navýší kapacitu nocleháren na téměř dvojnásobek, tzn. ze stávajících 94 na 154 míst (postele i volné židle). Charita Ostrava v rámci zimního programu poskytne 30 volných židlí.

„Pokud je venkovní teplota pod bodem mrazu, otevíráme zimní noční centrum, kde nám v takovém případě město Ostrava přispívá na energii a hradí mzdu dalšího pracovníka, který se stará o provoz centra a o základní stravu a pitný režim uživatelů. V minulé sezóně našlo v zimním nočním centru pro muže v některých dnech útočiště více než sto osob. Při běžném obsazení služby jedním pracovníkem by bylo zajištění provozu velmi komplikované,” řekl ředitel Adelante Armáda spásy Tomáš Hruška.

Armáda spásy letos zvýší z loňských 14 na letošních 20 nouzových přístřešků, tzv. iglou, které distribuuje již druhou sezónu vytipovaným uživatelům terénního programu. Minimálně tři kusy budou o něco větší a budou sloužit párům, které také zůstávají v terénu i přes zimní měsíce. V zimním období se každý čtvrtek rozdává na předem daných stanovištích teplá polévka a čaj, přítomni jsou také sociální pracovníci terénního programu, kteří poskytují poradenství. Stanoviště fungují od minulého týdne v případě potřeby až do dubna, a to v období nízkých teplot. Letos jsou tři – u Koruny v Porubě, u Krajského úřadu v centru a na Černé louce. Bezdomovci jsou klienty terénních programů celoročně a jsou tak sociálními pracovníky Armády spásy o nabídce informováni a následně si tyto informace předávají mezi sebou.

Bezplatná, nízkoprahová zimní noční centra bude při mrazivých teplotách otevírat především pro potřeby nouzového noclehu také Charita Ostrava. Krizové noclehárny jsou v Charitním domě sv. Benedikta Labre a v Charitním domě sv. Františka ve Vítkovicích. Pokud se kapacita nocleháren naplní nebo teploty neklesnou až k bodu mrazu, nabízí jak Armáda spásy, tak Charita Ostrava tzv. volnou židli ve vytopených prostorách, takže zájemci mohou zůstat v teple a bezpečí. Charita Ostrava také shromažďuje pro potřebné oblečení a obuv. Dárci ho mohou předat v Šatníku Charity Ostrava ve Vítkovicích v Jeremenkově ulici.

Pomáhat může skutečně každý

„Prosíme dárce jen o pánské ošacení. Nejvíce zapotřebí jsou podzimní a zimní bundy, nedostatkové jsou rifle, ponožky a spodní prádlo. Uvítáme také batohy, spacáky a tenké deky,” řekl vedoucí útvaru služeb sociální prevence Charita Ostrava Marek Blahut a připomněl, že Charita Ostrava může poskytovat své služby lidem bez domova jen díky podpoře města Ostravy, kraje a dalších donátorů. Šatník je otevřen od pondělí do čtvrtku vždy od 10 do 14 hodin, ve středu je provozní doba prodloužena do 17 hodin.

Spolu se zvýšením kapacity nocleháren v rámci Zimního programu se zintenzivní také terénní sociální práce. Sociální pracovníci Magistrátu města Ostravy a jednotlivých městských obvodů vyjíždějí do lokalit s větší koncentrací bezdomovců, radí jim, kde najdou zázemí, odkazují je na organizace, které poskytují teplé jídlo, nápoje, deky či kde mohou přenocovat.

Počet bezdomovců žijících na území města Ostravy se výrazně nemění. Odhaduje se zhruba na 900 osob, z tohoto počtu se asi polovina zdržuje v zařízeních, která poskytují sociální služby a druhá polovina žije na ulici. V zimním období se pochopitelně zájem o nabízené sociální služby zvyšuje. Podle informací Armády spásy letos stoupl počet žen bez domova.

„Od března letošního roku je návštěvnost naší noclehárny pro ženy trojnásobná. Vnímáme to tak, že dochází k postupnému vyrovnávání poměru mužů a žen ve fázi zjevného bezdomovectví, dříve výrazně převládali muži,” informoval Tomáš Hruška z Armády spásy.

Zmínil také, že přibývá lidí bez přístřeší, kteří jsou v seniorském věku, což klade zvýšené nároky na personál sociálních zařízení pro bezdomovce. Soběstačnost těchto starších lidí je totiž mnohdy nižší, v podstatě na hraně.

V Ostravě je v současné době k dispozici 417 míst v azylových domech, z toho 168 pro muže a 249 pro ženy, respektive pro ženy s dětmi. Jejich kapacita je převážně naplněna. Bezdomovci mohou dále využívat noclehárny s běžnou kapacitou 120 míst, nízkoprahová denní centra s kapacitou 100 míst a domovy se zvláštním režimem – Domov Přístav s kapacitou 85 míst a Domov Přístav II, který má kapacitu 29 míst. Oba poskytují služby klientům se specifickými potřebami. Celkem tedy jde o 751 trvalých míst, jejichž počet lze v mrazech rozšířit o dalších devadesát míst. V minulých letech se tento počet ukázal jako dostatečný.

(SCa, ČA, foto: Pixabay)

Přejít nahoru