„Celou situaci ohledně možného výskytu koronaviru bedlivě sledujeme. Praha v současné době nemá od hygienické stanice nebo od ministerstva vnitra žádné instrukce k zavedení vyšších bezpečnostních a hygienických opatření. Pokud by k vydání takových instrukcí došlo, je Praha připravena je v součinnosti s ministerstvem a hygienickou stanicí realizovat,“ říká v tiskové zprávě vydané pražským magistrátem náměstek primátora pro bezpečnost Petr Hlubuček.

„Je důležité říct, že není důvod k panice a bezprostřední ohrožení koronavirem lidem v Česku nehrozí. Je ale vhodné dodržovat obvyklé opatření jako v chřipkové sezóně. Základem jsou pravidla hygieny a nezdržovat se zbytečně v místech většího shromáždění lidí. Zároveň neplánujeme uzavírat metro či další prostředky veřejné dopravy v hlavním městě. Připravenost všech složek je na vysoké úrovni, ale opravdu se jedná spíše o preventivní opatření a dnešní setkání sloužilo hlavně ke koordinaci a předání informací,“ uvádí primátor Zdeněk Hřib.

Z preventivních důvodů obdrží cestující na letišti Václava Havla, kteří přiletí zejména na přímých linkách z Asie informační leták, který je instruuje co dělat, pokud by se u nich vyskytla teplota, kašel nebo dušnost. V této souvislosti jsou instruovány i posádky letadel, aby upozornily letištní personál na cestující vykazující tyto příznaky.

Vedení Prahy považuje za důležité informovat občany, aby nepodléhali panice a hoaxům, které se v této souvislosti šíří. Všechny relevantní informace o situaci kolem možného výskytu koronaviru jsou uvedeny na portále https://bezpecnost.praha.eu/, který je průběžně aktualizován.

„Obecně doporučujeme občanům dodržovat základní hygienické návyky běžné při jakémkoliv zvýšeném výskytu chřipky,“ dodává náměstek Hlubuček.

(SCa,  il.foto: radio.wpsu.org)