Starobní, invalidní a pozůstalostní penze pobírá v Česku kolem 2,9 milionu lidí. Podle zákonných pravidel se důchod zvedá vždy v lednu o růst cen a polovinu růstu reálných mezd.

Důchod měl podle těchto čísel v průměru růst o 749 korun, vláda ale prosadila novelu, že se průměrná penze zvedne ještě o 151 korun na 900 korun.

Na důchody by se mělo v příštím roce vydat poprvé přes půl bilionu Kč. Podle navrhovaného rozpočtu, který schválila vláda a projedná Sněmovna, to má být 509,35 miliardy korun. Je to téměř o 37 miliard Kč víc než letos, což podle Babiše kopíruje výši plánovaného 40miliardového schodku rozpočtu pro příští rok.

Přidání se bude odvíjet od výše penze. Ti, kteří mají nyní méně než 13.426 korun, dostanou celkem méně než zmiňovaných 900 korun. Ten, kdo má starobní penzi 8000 korun, dostane i s příspěvkem přidáno celkem 617 korun. Lidem s 12.000 Kč měsíčně přibude 825 korun.

U důchodu 16.000 korun by valorizace i s příspěvkem měla činit celkem 1033 korun. O tisíc korun vyšší důchod než letos budou mít lidé, kteří nyní pobírají bezmála 15.370 korun. Těm, kteří mají něco přes 11.500 korun, by se měla penze zvednout o 800 korun.

Lidé s penzí 20 000 korun dostanou k důchodu navíc více než 1200 korun, penze jim ale poroste pouze o něco málo přes 6 procent. A lidé s penzí ve výši 26 000 korun si přilepší 1500 korun, ale zároveň o méně než 6 procent.

Nejde ale o jediný druh důchodu, který od ledna stoupne. Navýšení také čeká i ty, kteří pobírají sirotčí či vdovské důchody. Vdovský nebo vdovecký důchod ale náleží standardně po dobu jednoho roku od smrti manžela nebo manželky a je třeba o něj zažádat.

Vdovský důchod se stejně jako starobní a invalidní důchod skládá ze dvou částí, z procentní a základní výměry. Výše procentní výměry vdovského důchodu činí 50 % procentní výměry důchodu, který by pobírala zesnulá osoba.

Složitější situace nastává v případě, kdy je ovdovělým sám důchodce nebo důchodkyně. V takovém případě základní výměra náleží pouze jednou. A 50 % výměry se počítá z nižšího z důchodů.

Na sirotčí důchod mají nárok pouze nezaopatřené děti a výše jeho základní výměry v roce 2019 činí 3270 Kč. V roce 2020 se také zvyšuje, a to na 3 490 Kč měsíčně. Výše procentní výměry pak činí 40 % procentní výměry starobního nebo invalidního důchodu, na který by měl nárok zemřelý.

Výše invalidního důchodu poroste stejně, jako výše všech ostatních důchodů. Dojde k navýšení základní výměry o 220 Kč na 3.490 Kč a k navýšení procentní výměry o 5,2 %. K procentní výměře se poté ještě připočte ona pevná částka 151 Kč.

(zdroj: eurozpravy.cz)