Jiří Drahoš: V referendu by se nemělo rozhodovat o závažných otázkách

Jaké jsou vaše případné prezidentské priority?

Mám jasnou představu České republiky jako demokratického státu tvořeného hrdými a sebevědomými občany, státu, který je schopen se postarat o ty slabší a který hájí rovnost všech před zákonem. Dále bezpečného státu, státu, který se v tomto opírá o naše členství v Severoatlantické alianci, státu moderního, státu, který dbá na vzdělávání, na kreativitu všech bez ohledu na stupeň formálního vzdělávání, státu, který nebude byrokratický, který je tady pro občany, a ne sám pro sebe. A konečně státu, který se stará o svou kulturu a přírodní bohatství a předá je svým potomkům v lepším stavu, než je přebral.

Více info ct24.cz

Přejít nahoru