V Praze jsou na čínský koronavirus testovány 2 osoby: u čínského občana nákaza vyvrácena, u další pacientky se ještě čeká na výsledek

Za uplynulých 24 hodin testem prošly dvě osoby. U šesti osob výsledky testů nákazu vyvrátily, u jedné pacientky hospitalizované v Nemocnici Na Bulovce pražští hygienici na výsledky čekají.

Zásadní zprávou za posledních 24 hodin je negativní výsledek testu u čínského turisty, který byl vzhledem k projevujícím se klinickým příznakům testován a po nezbytně nutnou dobu zůstával v izolaci. Po obdržení negativního výsledku byl z nemocnice propuštěn.

K testování dochází o u osob, které pobývaly v oblastech zasažených výskytem čínského koronaviru a současně se u nich projevovaly klinické příznaky jako teplota či respirační obtíže, eventuálně u osob, které byly s takovými osobami v úzkém osobním kontaktu.

HSHMP je v úzkém nepřetržitém kontaktu se všemi příslušnými orgány, Ministerstvem zdravotnictví, Státním zdravotním ústavem, se kterými koordinuje veškeré potřebné kroky či opatření. Současně poskytuje nepřetržitou součinnost i dalším zainteresovaným subjektům jakými jsou například Letiště Václava Havla v pražské Ruzyni, složky integrovaného záchranného systému, Magistrát hlavního města Prahy i lůžková či ambulantními  zdravotnická zařízení v Praze. 

(SCa, zdroj: Hygienická stanice hl. m. Prahy, il.foto: cnn.org)

Přejít nahoru