V rámci iniciativy EU zahrnuje schengenský prostor také Island, Norsko, Švýcarsko a Lichtenštejnsko, z nichž žádná není členskými státy. Hlasování 17. května povede obyvatele Švýcarska k hlasování o tom, zda chtějí znovu získat kontrolu nad svými hranicemi.

Švýcarská vláda doporučila svým občanům hlasovat proti zamítnutí schengenského prostoru a uvedla ve svém prohlášení: „To by mělo bolestivé důsledky, především pro otázky bezpečnosti a azylu, ale také pro pohraniční provoz a svobodu cestování.“

Podle švýcarských orgánů byl v loňském roce Schengen v zemi odpovědný za 55 000 přistěhovalců v zemi.

V roce 2019 žilo ve Švýcarsku celkem 2,1 milionu imigrantů.

Vztah Švýcarska k EU je složitý.

Národ není členským státem s blokem, ale je spojen s Bruselem prostřednictvím řady dvoustranných smluv. Informuje Express.co.uk.

Podle preambule rozhodnutí EU o ratifikaci dohod: „Sedm dohod je vzájemně důvěrně spojeno požadavkem, aby vstoupily v platnost současně a aby přestaly platit současně, šest měsíců po obdržení oznámení o neobnovení nebo vypovězení týkajícího se některého z nich. “

Komentáře