Jak se ve zprávě dále uvádí, pro posouzení stavu nelegální migrace v České republice je  třeba sledovat situaci na vňejší hranici EU a samozřejmě tzv. Balkánské trase. Na vňejší hranici, podle zprávy, bylo v roce 2019 zjištěno téměř 140 000 ilegálních přechodů státní hranicem a ti především na mořském sektoru (120 000). Toto číslo představuje 6 procent pokles oproti předchozímu roku. Pro ČR představuje stále největší potenciální riziko Balkánská trasa tj. Řecko – Severní Makedonie –Srbsko – Maďarsko – Slovensko – ČR a dále do SRN. Situace na Balkánské trase je však velmi pečlivě sledována a v současnosti žádný pohyb většího množství migrantů přes ČR nehrozí.

Česká policie je výrazně aktivní v pomoci státům zatížených přílivem nelegálních migrantů. Do společných operací bylo v loňském roce nasazeno 235 policistů a ČR se tak umístila na 7. místě mezi státy, které se podílí na ostraze vnějších hranic EU. Mimo to jsou čeští policisté nejúspěšnějším mezinárodním policejním týmem působícím v Severní Makedonii a Srbsku. 460 policistů a 8 služebních psů se přímo podílelo na záchytu 11 395 nelegálních migrantů na makedonsko – řecké hranici. V letošním roce počítáme s navýšením počtu vyslaných policistů do společných operací.

Za sledované období od 1. ledna do 31. prosince bylo na území ČR zjištěno při nelegální migraci celkem 5677 osob. V porovnání s rokem 2018 se jedná o mírný nárůst 685 osob, který je zásadním způsobem dán vlastní vyhledávací činností příslušných policejních složek.

Počet cizinců odhalených v souvislosti s tranzitní nelegální migrací byl 266 osob, tedy o 75 více než v roce 2018. Jedná se v naprosté většině o malé skupinky cestujících a jednotlivce. Cizinci cestovali převážně ze Slovenska nebo vnitro schengenskými lety a jejich cílovou zemí byla v naprosté většině Spolková republika Německo. Z hlediska státní příslušnosti šlo nejčastěji o občany Afghánistánu, Iráku, Sýrie a Íránu.

Při nelegálním pobytu bylo v roce 2019 zjištěno 5174 osob. Jde o cizince, kteří obvykle vstoupili na území ČR legálně, avšak ve stanoveném termínu území neopustili a setrvávali v nelegálním postavení. Nejčastěji šlo o státní příslušníky Ukrajiny (1456 osob), Moldavska (825 osob), Vietnamu (353 osob), Ruska (234 osob) a Uzbekistánu (199 osob).

Z hlediska teritorií, byl největší počet nelegálně pobývajících cizinců odhalen Krajským ředitelstvím policie hl. m. Prahy (1976 osob), Ředitelstvím služby cizinecké policie (862 osob) a Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje (568 osob). Z dalších krajských ředitelství policie má větší podíl Ústecký kraj (412 osob) a Plzeňský kraj (226 osob).

Statisticky významnější nárůst je v oblasti nelegální migrace přes vnější schengenskou hranici (mezinárodní letiště), kde bylo odhaleno 503 osob, tj. o 164 více než v roce 2018. Kromě 5 osob byli všichni zjištěni na Letišti Václava Havla v Praze a téměř 85 % z nich bylo zachyceno při pohybu směrem do ČR. Zhruba každý čtvrtý pak předložil při kontrole padělaný nebo pozměněný cestovní doklad.

Neregulérním dokladem se v uplynulém roce prokázalo celkem 305 osob, tj. o 68 více než v roce 2018. 188 případů bylo zaznamenáno ve vnitrozemí, 143 pak na mezinárodních letištích.

V roce 2019 bylo vydáno 7067 rozhodnutí o správním vyhoštění. Zde dochází k nárůstu o 1354 případů. Hlavním důvodem tohoto nárůstu je stále přibývající počet osob vykonávajících na území ČR neoprávněnou výdělečnou činnost. Jedná se o cizince, kteří pobývají v ČR legálně, ale bez řádného oprávnění zde pracují. Z celkového počtu 7067 bylo 3940 správních vyhoštění uloženo z důvodu neoprávněné výdělečné činnosti. Nejvíce se jednalo o státní příslušníky Ukrajiny a Moldavska.

(SCa, il.foto: The Economic Times)