Máte nově možnost na tři měsíce využít tzv. krizové byty v majetku hlavního města s vyloučením prodloužení této lhůty užívání. V odůvodněných případech jim může být doba užívání prodloužena o další tři měsíce, ale pouze jedenkrát. Mezi nouzové situace nepochybně patří domácí násilí, havárie v bytě nebo hrozba vyklizení z bytu, kdy člověk nemá kam jít a mnohdy se nemá ani na koho obrátit.

Magistrát Prahy na svém webu uvádí, že výhodou institutu krizového bytu oproti možnosti dlouhodobého pronájmu standardních  magistrátních bytů je skutečnost, že krizový byt lze pronajmout během dnů, maximálně týdnů. Kdežto v případě ostatních bytů je čekací lhůta i několik měsíců. To mnohdy značně komplikuje stávající životní situaci osob postižených nepřízní osudu. Krátkodobou smlouvu nájemník uzavírá přímo s odborem bytového fondu Magistrátu hl. m. Prahy, bez nutnosti souhlasu Rady hl. m. Prahy. Možnost pronajmout si krizový byt mají lidé ve složité situaci od května 2019 a od srpna ji využilo už 19 osob.

Radní pro oblast bydlení a transparentnosti Adam Zábranský ke svému záměru uvádí: „V současné chvíli není na počet a užívání krizových bytů stanovena žádná kvóta. Pokud se odbor bytového fondu dozví o člověku v nouzi nebo se jako takový sám o pomoc přihlásí, dojde k okamžitému vyhodnocení případu a najdou se mu obratem ubytovací kapacity. Pracujeme na metodice pronájmu krizových bytů, která bude definovat pravidla komu a za jakých okolností se takové byty budou pronajímat.”

Krizové byty aktuálně využívají zejména lidé, kteří by se ocitli ze dne na den na ulici, v akutní bytové nouzi a ohrožení života. Dále také rodiny, které už nemohou dále setrvávat v azylovém domě, rodiny v rozvodovém řízení nebo senioři. Vyskytují se i případy osob, které čelí domácímu násilí, týrání a napadání.

  Dejte si pozor na nabíječky batérií. Česká obchodní inspekce mezi nimi odhalila nedostatky

(SCa, il.foto: archinfo.sk)

Komentáře