Prodavač duchapřítomně upozornil policii na falešnou kontrolu. Muž se měl prokazovat údajně i průkazem zaměstnance ČOI, prodavači však bylo jeho jednání podezřelé, obrátil se na Policii ČR. Po ověření, že v Hřensku aktuálně nemá provádět kontroly žádný inspektor ČOI, hlídka na místě podezřelého muže zastihla a případem se policisté nyní zabývají.

O události byla informována také Česká obchodní inspekce (ČOI). Ta získala od Policie ČR v odpoledních hodinách informaci o muži, který se údajně v Hřensku vydává za inspektora. Česká obchodní inspekce policii ihned informovala, že nikdo z pracovníků ČOI nebyl vyslán tento den do Hřenska provádět kontroly.

I proto se ČOI rozhodla doporučit při případných kontrolách řádně prohlédnout předložené služební průkazy (jsou opatřeny hologramem). Pokud v případě pochybnosti o pravosti služebního průkazu potřebuje podnikatel (či prodávající) v rámci kontroly ověřit totožnost inspektora České obchodní inspekce, lze tuto informaci získat na telefonním čísle: 296 366 141 nebo 725 544 750. Jak dále ČOI informuje, pokud by podnikateli byla uložena pokuta, pak příkazem na místě smí inspektor uložit sankci pouze do výše 10 000 Kč (za porušení zákona o ochraně spotřebitele), avšak vždy vystaví podnikateli písemný doklad, na kterém je uveden příslušný inspektorát (s telefonním číslem), jména inspektorů (včetně služebních čísel) a také identifikace kontrolované provozovny a jednu kopii podnikateli inspektoři vždy ponechají. Rozhodně bez vytištěného a podepsaného dokladu a s vypsaným porušením konkrétních paragrafů by podnikatelé neměli inspektorům žádné peníze v hotovosti platit.

(SCa, il.foto: YouTube)