„V hlavním zpravodajském pořadu ČT Události 13. 2. 2020 v čase cca 47´ 49´´ moderátorka Světlana Witowská vložila mezi reportáže ‚Spor o polskou justiční reformu‘ a ‚Nejstarší studna na světě‘ následující větu propagující demonstraci Milionu chvilek: ‚Teď čerstvá zpráva spolek Milion chvilek uspořádá v neděli 1. března demonstraci v Praze, reaguje tak na zvolení Stanislava Křečka ombudsmanem.‘ Protože jde o zpravodajství veřejnoprávní televize, tak jak je všude proklamováno, tak musí být zpravodajství vyvážené, jinak by to vypadalo, že má někdo vliv na veřejnoprávní ČT a platí si redaktory…,“ citoval Petrov z podnětů, které dostal. A jak uvádí, rád by se k nim připojil a požádal RRTV o prošetření, zda se nejedná o skrytou reklamu.

„Sdělení působí sugestivně (přerušením předchozího řazení zpráv informace získává příznak výlučnosti a závažnosti). Působí politicky – 14 dní předem propaguje akci spolku ve prospěch konkrétní akce s polit. plánem (z tiskové zprávy organizátora: Milion chvilek pro demokracii uskuteční v neděli 1. března v Praze demonstraci na obranu demokratických institucí. K účasti na ní vyzve své příznivce ze stovek míst po celé ČR. Dalším krokem proti pokračujícímu ničení demokratických institucí politiky bude spuštění vlny protestních akcí ve všech krajských městech ČR, kterou spolek oznámí v neděli 16. února.) Hodnota sdělení je vyjádřitelná obchodním výnosem od přispěvatelů spolku. Obecně parametry obch. sdělení obsahuje výzva ke konzumaci, ‚bude to, tak tam přijďte‘, (někdo z toho pak bude mít prospěch, ať už finanční, hmotný, nehmotný = politický vliv, polit. body, pro někoho – a naopak odebrání těch hodnot u konkurence),“ uvedl Petrov.

„Pane řediteli, domnívám se, že je důležité, aby RRTV jednoznačně vyvrátila nebo prokázala případ skryté reklamy, protože pokud by se jednalo o zvýhodnění jedné politické akce před jinou, má toto jednání negativní dopad na veřejné mínění, právní vědomí veřejnosti a dopad na důvěru ve správní orgán RRTV, který má tomuto jednání zamezit,“ dodal.

https://www.facebook.com/vadim.petrov.12935/posts/1430297333799293

(zdroj: parlamentnilisty.cz)