V současné době ve Velké Británii probíhají diskuze ohledně možného zrušení povinnosti platit koncesionářský poplatek. Podle bývalého anglického fotbalisty Garyho Linekera by se licenční poplatek měl stát dobrovolným. Jako hlavní důvod pro navrženou změnu uvádí Lineker finanční zátěž pro občany s nízkými příjmy, což podle něj není férová situace. Dalším důležitým bodem kritiky je údajná politická předpojatost veřejnoprávních médií, zejména BBC.

Podle Vadima Petrova, člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, jakákoliv věcná debata o financování médií v ČR je vždy kontroverzní tématem. Ve svém příspěvku na sociální síti Facebook Petrov sděluje přesvědčení o tom, že toto téma má v podstatě status tabu. Nicméně, této debatě se vyhnout nedá, myslí si expert.

Ve svém příspěvku Petrov poukazuje na kontroverzní skutečnost týkající se rozpočtu a financování České televize.

https://www.facebook.com/vadim.petrov.12935/posts/1415079208654439

„ČT většinu svých příjmů nedává na tvorbu programu, jak bychom očekávali. Ze 7 mlrd jde jen 2,5. Většina koncesionářských poplatků padne na nadbytečné provozy, rychle stárnoucí drahou techniku, neefektivitu vlastní výroby a vysokou přezaměstnanost špatně placených demotivovaných zaměstnanců (kromě elit samozřejmě),“ vysvětlil Petrov.

Nehledě na výše zmíněné problémy se málokterá politická strana v Česku vážně zabývá otázkou koncesionářských poplatků a tvorbou obsahu pro TV program. Mezi ty, koho to zajímá, patří představitelé SPD, kteří navrhují zrušení poplatků pro sociálně nechráněné vrstvy obyvatelstva stejně jako pro mladé rodiny a důchodce. Podle slov Petrova to okrajově zmiňují i Piráti, kteří mluví o zavedení daňových asignací. „Ostatní strany žádné postoje v této věci nezastávají,“ tvrdí český expert.

Manipulace veřejnosti
Podle Petrova je zajímavé to, jak vlastně bude probíhat prezentace kandidátů na nové radní České televize a zda na otázky zvýšení či snížení koncesionářských poplatků bude kladen podstatný důraz. Momentálně řada představitelů umělecké a novinářské sféry usiluje o zachování statusu quo. Podle názoru Petrova podnikají rovněž i manipulační kroky vůči veřejnosti, když se snaží upřednostňovat otázky nezávislosti médií na úkor projednání problémů spojených s finanční a organizační neefektivitou České televize.

(zdroj: cz.sputniknews.com)