Horských jazier je v Rusku tisíce, ale jazero Tere-Chol je unikátne tým, že uprostred neho sa na jednom umelo vytvorenom ostrove s rozlohou 6 ha zachovali pozostatky starobylej pevnosti Por-Bažyn, čo v tuvinskom jazyku znamená hlinený dom. Ostrov spája s juhovýchodným brehom jazera umelo vytvorený mostík dlhý 1,3 kilometra.

 

Pevnosť má obdĺžnikový tvar a je orientovaná podľa svetových strán – pozdĺžna os pevnosti smeruje od západu na východ. Hlinené steny pevnosti sú 211 metrov dlhé, 158 metrov široké a chránili 27 stavieb, ktoré tvoria celý labyrint napomínajúci geometrický útvar madaly. Archeologické vykopávky v rokoch 2007 – 2008 zdokumentovali hlavné konštrukčné prvky pevnosti. Steny boli vybudované z hlinených 12 – 14 cm vrstiev a po každých 5 – 6 vrstvách boli steny spevnené kmeňmi smrekovca s priemerom 20 cm. Steny dosahovali výšku 10 metrov. Centrálna budova bola obložená vypálenou tehlou s rozmermi 26 x 13 x 6 cm. Strecha bola pokrytá hrubou vrstvou hliny a zdobenou škridlou z vypálenej hliny.

Pevnosť bola zaradená do obdobia VIII. storočia a aj po veľkom snažení oficiálnej vedy, je potrebné povedať, že účel pevnosti je zatiaľ iba v rovine dohadov. Dnes už vieme, že v období vzniku pevnosti sa rozprestierala na tomto území najväčšia krajina na svete Veľká Tartária a na Sibíri bolo veľké množstvo rozvinutých miest.

(biosferaklub.info, foto: Charismatic planet)