Od neděle 15. března Městská nemocnice Ostrava (MNO) zredukovala počet vstupů do areálu nemocnice. Pěší se do areálu dostanou pouze hlavní branou z centrálního parkoviště. Vozidlům bude umožněn vjezd pouze z ulice Hornopolní. Příchozím změří zaměstnanci nemocnice teplotu a budou se tázat návštěvníků na důvod vstupu. Pacienti, kterým bude naměřena teplota vyšší než 37,5 °C, budou odesláni za epidemiologem. Jak dále ostravská nemocnice na svém webu uvedla, žádá své pacienty, aby všechny své zdravotní obtíže nejdříve konzultovali se svým praktickým lékařem. Pacienti bez písemného doporučení svého praktického lékaře nebo lékaře LPS totiž nebudou na odborných ambulancích MNO s okamžitou účinností akceptováni.

Od úterý 17. března dojde k omezení plánovaných operačních a diagnostických zákroků, které snesou odklad a neohrozí zdraví pacientů. Prováděna bude jen takzvaná akutní operativa nebo ta, která nesnese odklad např. onkologické operace. Současně budou v ambulancích ošetřováni jen pacienti v akutních stavech nebo s doporučením praktického lékaře. Doprovod pacientů je povolen pouze v případě dětí nebo pacientů s omezeným pohybem.

„Vyzýváme všechny, kteří plánují návštěvu lékaře v ambulancích, aby zvážili, jestli je jejich příchod do nemocnice opravdu nutný a svou případnou návštěvu v těchto dnech odložili,“ doplnil ředitel MNO Petr Uhlig.

(SCa)

Komentáře