Po celém světě byla provedena řada studií na možné léky proti koronaviru, často s úspěšnými výsledky. Proč ne u nás?

Nicméně množí se zprávy o různých lécích vyvinutých proti jiným nemocem, jejichž viry jsou podobné koronaviru. Pokud se podíváme do českých médií, najdeme několik málo zpráv o několika možných lécích. Naši lékaři prozatím oficiálně vyzkoušeli pouze JEDEN lék na JEDNOM pacientovi. Ale ve světě je k nalezení řada již uskutečněných studií s jasnými pozitivními výsledky, které průběh nemoci značně zmírňují. Proč se o tom nedozvíme ze zpráv a proč se to u nás nezkouší?

 

Když si dáte tu práci a budete prohledávat anglicky psaný internet, naleznete mnoho odkazů na provedené studie, ze kterých vyplývají nadějné výsledky pro následujících pět léků + Vitamín C (http://www.nwoo.org/2020/03/18/dr-richard-cheng-koronavirus-a-vitamin-c/). Když jsem našel tyto studie já, proč je nenašli čeští lékaři a virologové a čeští novináři? Proč se u nás nezačaly provádět klinické studie dle již provedených úspěšných výsledků v jiných zemích? Kdo a proč má zájem na tom, aby u nás nezačala úspěšná léčba koronaviru, nebo se alespoň oddálila?

A to se ani nezmiňuji o tom, že existuje řada tzv. alternativních postupů léčby virové nákazy.

Z logiky věci vyplývá, že vláda a ministerstvo úmyslně protahují karanténní opatření za účelem prohloubení ekonomické krize, oslabení české ekonomiky a likvidace řady živnostníků a malých a středních firem. Tento scénář zcela zapadá do plánu směřování k režimu korporátního fašismu popsaného např. Davidem Ickem: http://www.nwoo.org/2020/03/23/david-icke-pravda-za-epidemii-koronaviru-uzamceni-populace-a-ekonomicky-kolaps/

Nenechme se manipulovat zločinci ve vedení našeho státu, kteří plní příkazy globálních parazitů.

Požadujme nasazení účinných léků na epidemii koronaviru, ukončení vnitrostátních karanténních opatření, obnovení provozu ekonomiky státu a kompenzace poškozeným občanům!

 

Komplexní brazilská studie: https://www.paho.org/journal/sites/default/files/2020-03/40-20-249-Rosa-prelim.pdf?ua=1

Přejít nahoru