Vyjádření se k aktuální situaci COVID-19

„V tomto týdnu bychom chtěli nastavit provoz našich nocleháren na 24 hodin denně, aby lidé nemuseli ráno opouštět zařízení a mohli zůstat uvnitř. Řešíme také, jak bude probíhat naše terénní práce pro lidi bez domova a jakým způsobem se dá naplnit vládní nařízení o karanténě pro lidi, kteří domov nemají. Vznesli jsme v tomto ohledu dotaz na vládu.“

„Bohužel máme akutní nedostatek roušek, respirátorů a potřebovali bychom také stojany s dezinfekčními prostředky. Velmi by nám pomohla pomoc občanů v této oblasti, stejně tak jako dárci, kteří nás stále mohou podporovat pomocí projektu Nocleženka.“

Všechny informace týkající se situace ohledně COVID-19 neustále aktualizují na webu – https://armadaspasy.cz/vyjadreni-armady-spasy-k-soucasne-situaci-tykajici-se-koronaviru/.

Přemysl Kramerius

národní ředitel pro administrativu a komunikaci ČR a SR Armády spásy

 

Přejít nahoru