Vzhledem k mimořádným opatřením se radní na posledním zasedání zabývali otázkou posunu jeho splatnosti. Zastupitelům doporučili schválit obecně závaznou vyhlášku, díky níž bude možné zaplatit za odpady až do konce srpna.

„Za současné složité situace, kdy se nařízená opatření dotýkají života mnoha občanů, jsme doporučili zastupitelům, aby posunuli splatnost poplatku za odpady na konec srpna. Věřím, že to mnoha lidem může pomoci zmírnit potíže, které s pandemií vyvstaly,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

V současné době platnou obecně závaznou vyhlášku schválilo Zastupitelstvo města Brna v listopadu loňského roku. „Účinná byla od začátku letošního roku. K tomu, aby došlo k posunutí termínu splatnosti poplatku za odpady, musíme aktualizovanou vyhlášku schválit na příštím zasedání zastupitelstva 21. dubna 2020,“ uvedl první náměstek primátorky města Brna pro oblast životního prostředí Petr Hladík.

Do dnešního dne bylo na poplatku vybráno 44 milionů korun. Město nabádá, aby lidé za odpady platili bezhotovostně. „Nejjednodušší způsob, jak za odpady zaplatit, je pomocí bezhotovostního převodu nebo přes městský e-shop BrnoID. Další možností je úhrada pomocí poštovní poukázky. Placení hotovostí na přepážce jsme z preventivních důvodů do odvolání zrušili,“ dodal Petr Hladík.

V letošním roce se předpokládá výběr ve výši 206 milionů korun. Novinkou je, že jsou od poplatku od letošního roku osvobozeny děti do 4 let věku a senioři ve věku 70 let a více.

(SCa)