Ztráty pracovních míst se nyní vyskytly u 24% samostatně výdělečně činných osob a 3% zaměstnanců.

Více než třetina zaměstnanců uvedla, že jejich pracovní smlouva nebo pracovní činnosti byly upraveny o zkrácené hodiny (11 procent), snížené mzdy (8 procent) a výhody (8 procent). Jiní byli nuceni starat se o své děti (6 procent), zažili nucenou dovolenou (9 procent) a měli ztrátu příjmu z pracovní smlouvy (4 procenta). Píše portál RMX.

Ve srovnání s koncem března se pokles počtu odpracovaných hodin stabilizoval. Asi 30 až 35 procent lidí pracujících před epidemií tvrdí, že nyní pracuje až 20 hodin týdně, a asi 50 až 55 procent si zachovalo svou pracovní dobu na plný úvazek 40 hodin týdně nebo déle.

Zhruba čtvrtina respondentů, kteří pracovali před epidemií, měla relativně silný strach ze ztráty zaměstnání.

Více než 40 procent lidí, jejichž pracovní podmínky se změnily, stejně jako asi třetina lidí s nižší kvalifikací a těch, kteří byli před epidemií chudí, se také bojí tohoto výsledku.

Počet osob částečně postižených poklesem příjmů domácností se od konce března mírně zvýšil.