„Protlačili jsme se chodbou se speleology a nakonec jsme našli jakýsi rozšířený prostor,“ řekl výzkumník Jiři Šindelář. „Když dáme dohromady všechna fakta, jediným vysvětlením je, že se jedná o chodbu s trezorem.“ Klášter, který byl poprvé postaven ve 12. století, byl vypálen na počátku 15. století během husitských válek.

Tradice ukazuje, že opat kláštera před útokem na Přibĕnický hrad skryl své cennosti, ale po dobytí hradu zmizely i věci. Vědci naznačují, že některé z těchto položek mohou být skryté v troskách naplněné tajné chodbě. Dřevo v chodbě je datováno do patnáctého století. Archeologové také našli průchod se schodištěm ve zdech přežívajících dvanáctého století, výklenek s jeho originální výzdobou a iluzorní malby gotických oken. Chcete-li si přečíst o kostře válečníka, který je již dlouho v centru konfliktů o národní identitu Československa, přejděte na „Muž na Pražském hradě“.

Komentáře