Uniklý dokument odhaluje tajný Turecký plán napadnout Řecko! Jak bude reagovat NATO?

Pokus o převrat byl proveden v červenci 2016 a zúčastnily se na něm některé prvky tureckých ozbrojených sil.

Serdar Coşkun, státní zástupce, který byl vyšetřován, nařídil, aby všechny e-maily vyměňované mezi důstojníky v tureckém velitelství generálních štábů z předchozích dvou měsíců byly shromážděny k vyšetřování v srpnu 2016. Tři policisté byli obžalovaný a e-maily byly v rámci obžaloby převedeny na 17. nejvyšší trestní soud v Ankaře. Tato prezentace byla jedním z dokumentů, které byly předány.

Prezentace nese datum 13. června 2014 a nese název „Směrnice o plánování operace tureckých ozbrojených sil Çaka Bey.“ Uvádí seznam plánovaných ofenzív vůči Řecku a data, kdy byly poprvé vyvinuty. Dokument však neobsahuje žádné podrobnosti o invazních plánech, vzhledem k tomu, že jsou označeny utajované a podle tureckých vojenských postupů nemohou být z bezpečnostních důvodů odeslány e-mailem. Potvrzuje to však existenci tureckých plánů invaze. Píše portál Voice of Europe.

Zdá se, že prezentace byla vypracována jako součást pohotovostního plánu, který se vyvíjel v souvislosti se syrskou válkou. Turecký generální štáb v té době plánoval přesunout síly na syrskou hranici a chtěl zajistit, aby to neohrozilo jejich schopnost zahájit útoky proti jiným sousedům, jako je Řecko.

Součástí úniku je také dopis generálporučíka Uğura Tarçına, náčelníka komunikace generálního štábu, v březnu 2017, v němž varoval právní oddělení generálního štábu, že korespondence, která byla předána k vyšetřování, zahrnuje tajné dokumenty týkající se národní bezpečnosti které by neměly být sdíleny s neoprávněnými osobami. To naznačuje, že generální štáb se snažil zajistit, aby existence plánů invaze nedosáhla vnějšího světa. Zdá se však, že turecké státní zástupce jeho varování ignorovalo.

Dokument také odkazuje na operaci Altay, což je plán útoku proti Arménii, který byl již znám.

Turecko má dlouhodobě protichůdný vztah s Řeckem a od konce se zhoršuje. V únoru Erdogan uvolnil novou vlnu nelegálních migrantů na řecké hranici, která vedla k nočním bitvám mezi migranty – často podporovanými tureckou policií – a řeckými bezpečnostními silami, posílenými personálem z několika dalších členských států Evropské unie.

Jak bude NATO reagovat, pokud dva z jeho členů půjdou do totální války?

Přejít nahoru