Dr. Martina Beková z Rychnovského muzea patří k těm, kdo pracují na vykopávkách.

„Našli jsme sérii pěti studní a kolem nich několik kruhových otvorů, které pravděpodobně svědčí buď o bydlení nebo plotech. Samotné studny jsou docela hluboké. Jsou prostě vykopané, postrádají jakékoli vyztužení, například dřevem. “

Kultura Corded Ware nese své jméno od sklonu svých lidí pohřbívat muže poháry nesoucími stopy strun. Je spojen s prvními indoevropskými osadníky ve středoevropském regionu, kteří se během třetího tisíciletí před Kristem přestěhovali do velkých částí Evropy.

Dr. Beková odhaluje více.

„Věříme, že se jednalo o mobilní kulturu pastevců. Měli by být první z indoevropanů, což je strašně zajímavé. Tato skupina pravděpodobně pocházela z stepí jihovýchodní Evropy. Ve východních Čechách už jsme našly dva malé pohřby od nejranějších fází, kdy je málo hrnčířské hlíny. Taková seskupení podobně postavených studen byla nalezena v Německu a datována do kuličkové kultury, a proto věříme, že patří do této skupiny.“

„Našli jsme obilné silo z pozdní doby bronzové, což je docela bomba, protože zde nebyly doposud žádné nálezy z tohoto období. Zjistili jsme, že toto silo je doprovázeno docela bohatými keramickými nálezy, které nám umožňují datovat budovu. “ Píše portál radio.cz.

Komentáře